images/logo.png

 

Gjeldfinans AS v/ Rune Austigard, Kokstadveien 54, 5257 Kokstad (Bergen)

Firmaet for deg som virkelig ønsker å bli flådd!


Som seg hør og bør, blir firmaet markedsført på en flott webside, med mange fine ord. GOA har imidlertid fått meldinger fra to medlemmer som kunne fortelle om honorar på kr. 125.000 - 128.000. Disse to følte seg regelrett lurt, men de var også skamfulle, og ønsket ikke å gi GOA dokumentasjon og fullmakt til å gå videre.

27.11.08. Nå har det dukket opp en ny sak, der vi har fått både dokumentasjon og fullmakt. En ung dame kontaktet Gjeldfinans for å få orden på en del forbruksgjeld, og for å få slettet betalingsanmerkninger. Gjelden var ca. kr. 125.000.

Gjeldfinans ordnet en refinansiering, men så kom honoraret: Kr. 150.000! «Hjelpen» fra Gjeldfinans hadde altså medført at damens gjeld hadde steget fra kr. 125.000 til ufattelige kr. 275.000!

GOA har nå oversendt sakens dokumenter til Forbrukerombudet, for å få en vurdering av om avtalevilkårene som Gjeldfinans bruker, er lovlige. Vi kommer med mer stoff så snart noe foreligger.

05.12.08 Forbrukerombudet har sendt brev til Gjeldfinans, med kopi til GOA, der ombudet bl.a. påpeker at honorar som står i et vesentlig misforhold til de tjenester som ytes, kan reise spørsmål etter straffeloven og avtaleloven.

Ombudet har i første omgang bedt om en redegjørelse fra Gjeldfinans, med frist 18.12.08.

19.12.08 Fristen for å svare er ute, men Gjeldfinans har bedt om forlengelse av svarfristen til 5. januar 2009. Det har de fått.

Ulovlig finansiering? Gjeldfinans påstår å samarbeide med et firma ved navn CIM AS når det handler om finansiering. Både GOA og Forbrukerombudet har forsøkt å finne dette firmaet i Kredittilsynets register over finansieringsselskaper, men uten å lykkes. Derimot fremkommer firmaet i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 840 918 122 under rubrikken: Elektrisk installasjonsarbeid!

Spørsmålet som kan stilles er om man her har avdekket et selskap som bedriver finansiering uten konsesjon. Forbrukerombudet arbeider nå med saken, i tillegg har GOA også orientert Kredittilsynet.

For ordens skyld: Både Gjeldfinans AS og CIM AS er tilskrevet og tilbudt plass for tilsvar, men begge har unnlatt å svare!

Derimot har prosessfullmektig for Gjeldfinans AS 5. januar 2009 sendt et 20 siders svar til Forbrukerombudet. I brevet blir GOA avskrevet som fullmektig for vår klient!

I tillegg krever advokatfirmaet at brevet skal unntas offentlighet! Forbrukerombudet har imidlertid opplyst at all saksbehandling hos dem er offentlig, med noen få unntak. (Personvern bl.a.)

GOA har derfor fått kopi av brevet, som vi legger ut. Navnet på klienten er sladdet, likeså listen over finansieringsselskaper. I punkt 10 i brevet kommer advokatfirmaet med direkte usanne opplysninger om GOA.

Les brevet her

Cron Job Starter