images/logo.png

Gjeldsmegling AS, Oslo
 «Vi tar de kundene andre ikke vil ha», uttaler markedsdirektøren i Gjeldsmegling. Det hun ikke sier er at tilbudet bare gjelder kunder som kan stille meget god sikkerhet, personer uten sikkerhet blir avvist. Honoraret for rådgivningen er svært høyt, kr. 40.000 – 50.000. I tillegg kreves det 20 % av den gjeld som blir forhandlet bort. Når forhandlingen er klar, får kunden låne penger til å dekke kreditorgjelden, pluss honoraret til Gjeldsmegling, i Bank2. Denne banken har sterkt fokus på god sikkerhet. Benken opplyser ikke om renten i sin annonsering, men det blir meldt fra kundene at den er i høyeste laget for godt sikrede lån.

Eierne av Gjeldsmegling/Bank2 er Øystein Stray Spetalen og Jon H. Nordbrekken. Disse var tidligere hovedaksjonærer i Aktiv Kapital, som høsten 2003 kjøpte 21.200 misligholdte fordringer, verdi 3,7 milliarder fra Nordea for 262 millioner, altså 7 % av verdien. Denne transaksjonen tok GOA umiddelbart opp med Kredittilsyn og Finansminister. Da ble fordringene raskt solgt videre til et svenskeid datterselskap.

Siste nytt er at de samme herrer har kjøpt opp inkassobyrået Ahead, omdøpt til Gothia. Kjekt å ha, i tilfelle noen av kundene skulle finne på å misligholde lånet.

GOA vil betegne Gjeldsmeglings virksomhet som bondefangeri!
Dersom du er i den heldige stilling at du kan stille sikkerhet og/eller kausjon, burde det være helt unødvendig å betale store summer for å komme ut av knipen. Du som har betalingsanmerkninger, får ikke selv lån, men en like god løsning er å la noen i familien ta opp lånet. Hvis de først er villig til å kausjonere eller stille sikkerhet, løper de ikke noen større risiko ved selv å ta opp lånet. Det er vanligvis en enkel sak å forhandle med kreditorene når du har en sum penger å tilby. Dersom du føler at du selv ikke har kompetanse til å forhandle med kreditorene, kan du be om bistand hos kommunens rådgivere. De vil hjelpe deg gratis. Problemet er som sagt å skaffe penger til å forhandle med, ikke selve forhandlingen.

Cron Job Starter