Debitnor AS tar betalt for gratistjeneste!

Debitnor AS fikk 4. april Christian Tybring-Gjedde til å stille spørsmål om GOA til finansministeren. I spørsmålet ble det hevdet at GOA benyttet seg av annonsekampanjer hvor det rakkes ned på annen lovlig og seriøs privat virksomhet som bistår mennesker med gjeldsproblemer.

 

Det var jo en fin og verdig formulering. Da passer det bra å ta en titt på websiden til det "seriøse" firmaet Debitnor. (Seriøs er ordlyden i firmaets annonser på internett.)

På websiden finner man bl. a. et tilbud om å bestille en utskrift av de betalingsanmerkninger man måtte ha. For denne tjenesten skal Debitnor ha kr. 250!      Les mer.  

 

Disse opplysningene kan imidlertid enhver få GRATIS fra kredittopplysningsbyråene!  

(GOA har link på websiden til denne gratistjenesten!)

 

Spørsmålet publikum bør stille seg: Når et firma allerede på sin webside forsøker å lure sine potensielle klienter, hva vil man da oppleve senere? 

 

DEBITO AS

DEBITO AS er et nytt firma, registrert i Brønnøysundregisteret 23. januar 2013. Innehaveren er imidlertid ingen ukjent person i "rådgivermiljøet", det er Thom Harlem, som i tillegg er registrert med firmaet HARLEM NO AS. Vi henviser til omtale av dette firmaet på Gjeldsoffer-Alliansens webside www.gjeld.org 

 

Årsaken til etableringen av dette nye firmaet skal vi ikke spekulere for mye over, men nevner at HARLEM NO AS nylig ble dømt i Forliksrådet til å betale tilbake deler av honoraret til en misfornøyd klient. Dommen ble rettskraftig, og tilbakebetalingen skjedde ikke innen fristen.

 

Klienten fikk derfor namsfogden til å kreve HARLEM NO for beløpet. Da ble det oppdaget at kontoen til HARLEM NO var tom, og klienten sto foreløpig igjen med skjegget i postkassen. Etter denne utvikling i saken, kan mye tyde på at firmaskiftet var planlagt, for at Thom Harlem dermed kunne unndra seg idømte forpliktelser.

 

 

Les mer om Thom Harlems bravader:

Sextrakasserte 23-årig klient!

Forsøkte å svindle klient for 20.500!

Norsk Finans

Innehaver Knut Alexander Breili Bang, firmaet har kontoradresse Kirkebrygga 2-4 i Fredrikstad. I Brønnøysundregisteret finner vi at firmaets formål er: Finansrådgivning, kjøp og salg av egen eiendom og fartøy, investeringer og kjøp av annen virksomhet, kjøp og salg av egne aksjer og verdipapirer, utvikling av annen nye næringer og det som hører hertil.

 

Vi har fått flere klager på dette firmaet, klagene er nesten identiske. Kundene biter på hans annonse, inngår avtale om gjeldsforhandling og betaler forskudd. Deretter skjer det svært lite. Kundene ringer og etterlyser status, men blir holdt med godt snakk. En av våre medlemmer avtalte minst 18 møter med Bang, han møtte ikke opp en eneste gang. Kundene opplevde det samme: Etter en stund hvor de har ringt og etterlyst handling, svarer han ikke lenger på telefonen. Da en kunde ringte fra et annet nummer, svarte imidlertid Bang. Pussig!

 

Firmaet sender faktura + moms, men er ikke registrert i momsregisteret! GOA har orientert Skatt Øst!

 

Et unødvendig råd: Styr unna dette firmaet!

 

Luringen i Kristiansand - Terje Moy

Terje Moy i Kristiansand har funnet en ny, slu måte å tiltrekke seg oppmerksomhet fra desperate gjeldsofre som er på jakt etter råd og veiledning. Han har registrert en rekke nettsider med navn som lett kan forveksles med offentlige aktører.

Les mer …

Zapp Finans AS

Dette firmaet er en etterfølger av Bjørgvin Finans AS, som krevde kr. 150.000 for en refinansiering!

Firmaet er lokalisert i Bergen. Websiden deres føyer seg inn i rekke av "Gjeldsrådgivere" som opererer kjemisk renset for navn på innehavere. Først når vi tar en titt i Brønnøysundregisteret dukker det opp noe.

Styreleder er Sturla Bull-Olsen. Når vi tar et søk på hvilke andre prosjekter Bull-Olsen er involvert i, dukker denne listen opp: Les mer

Bull-Olsen er tydeligvis en aktiv herremann, med mange jern i ilden. Naturligvis ikke noe galt i det. Tar man imidlertid en titt på aksjonærlisten, som man kan finne på purehelp.no, vil man oppdage at Zapp Finans AS eies av et annet aksjeselskap: Bjørgvin Holding AS. Dette selskapet blir igjen eiet av to selskaper: Bull-Olsen Invest AS og Carpo AS. Hvorvidt dette konglomeratet er en form for ansvarspulverisering, har vi ingen formening om.

Carpo AS bringer oss imidlertid over til en annen interessant person i Bergens finansverden, nemlig Frank Kåre Gjelsvik (55). Han er styremedlem i Zapp Finans AS. Dette er virkelig en driftig herremann. Hele 26 selskaper finner vi ham involvert i. Se listen.  Hvor solide alle Gjelsviks firmaer er, kan det imidlertid stilles spørsmålstegn ved. Et av firmaene er Bauer AS, som har lurt flere studenter på depositumet deres. Les mer

 

De skyhøye honorarene har heldigvis fått rettsapparatet til å reagere. I juni 2010 fikk en kunde rettens medhold i at kr. 150.000 var for mye for en refinsiering, og honoraret ble satt ned til kr. 60.000.  Les mer.  I samme anledning uttalte styreleder Sturla Bull-Olsen til BT: «Vi gir på generelt grunnlag ikke intervjuer.»

 

Det gjorde de da heller ikke da NRK 16. mai kom på besøk. NRK hadde satt søkelyset på firmaets forretningsmetoder. En av firmaets kunder hevdet å ha blitt fralurt en bil og en båt av Frank Kåre Gjelsvik. NRK forsøkte å intervjue Gjelsvik om dette, men fikk bare filmet en stengt kontordør. Se NRK-innslaget her:

 

Et viktig spørsmål bør potensielle kunder stille seg: Med et såpass bredt spekter av virksomheter, har disse menneskene kvalifikasjoner og ikke minst tid til å håndtere mine gjeldsproblemer på en tilfredsstillende måte?

Et av GOAs medlemmer tok kontakt med Bjørgvin Finans AS, for å få opplyst hva deres tjenester ville koste. Svaret hun fikk, gav henne bakoversveis: For å få hjelp til å refinansiere ca. 1 million, krevde firmaet kr. 100.000,- i honorar. Refinansieringen forutsatte naturligvis god pant i fast eiendom, og i tillegg en kausjonist.

I en mail til vårt medlem beskriver Sturla Bull-Olsen tidsbruken slik: Jeg antar at vi trenger ca. seks uker, men det kan bli noe mer eller noe mindre. Jeg vil benytte en til to kollegaer på denne saken, i tillegg til meg selv, og utfordringen ligger i å overbevise en bank om å refinansiere alle dine kredittkort og forbrukslån mv.

Potensielle kunder bør kanskje tenke seg om to ganger?

29.09.2011: Zapp Finans AS klaget NRKs reportasje inn for Pressens Faglige utvalg, og fikk medhold.  Les mer

 

Juristbistand

 

GOA har fått meldinger fra våre medlemmer om at Økonomiforhandling AS i Bergen har tatt i bruk ordet: juristbistand.no i tillegg til øvrige navn. Innehaveren er den samme, nemlig Gunnar Olsen.

 

Ytterligere advarsler mot dette firmaet burde være unødvendige. Vi viser til informasjon på vår webside om Økonomiforhandling AS og injuriesaken mot GOA.

 

Injuriesaken mot GOA

Angrep på ytringsfriheten avvist av rettsapparatet!

GOA startet i 2005 en kampanje, kall det gjerne «Korstog» mot useriøse private «gjeldsrådgivere», og la ut en svarteliste på vår webside.

 

Økonomiforhandling AS i Bergen v/Gunnar Olsen likte tydeligvis ikke det vi skrev på websiden, og varslet 28. desember 2007 om politianmeldelse for ærekrenkende beskyldninger. GOA fikk en frist til 10. januar 2008 til å komme med en unnskyldning og erklære fremsatte beskyldninger for «død og maktesløs». Vi svarte Gunnar Olsen at vi tok denne trusselen med stor ro.

 

22. januar 2008 anmeldte Gunnar Olsen GOA til Oslo politidistrikt for ærekrenkelse. Som ventet ble saken henlagt av politiet på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet.

 

6. mars 2008 fikk vi varsel fra Gunnar Olsens advokat om at dersom vi ikke endret vår webside, ville det bli igangsatt rettslige skritt. GOA svarte at vi var en interesseorganisasjon for gjeldsofre, at vi hadde både

Les mer …

Gjeldfinans AS

 

Gjeldfinans AS v/ Rune Austigard, Kokstadveien 54, 5257 Kokstad (Bergen)

Firmaet for deg som virkelig ønsker å bli flådd!


Som seg hør og bør, blir firmaet markedsført på en flott webside, med mange fine ord. GOA har imidlertid fått meldinger fra to medlemmer som kunne fortelle om honorar på kr. 125.000 - 128.000. Disse to følte seg regelrett lurt, men de var også skamfulle, og ønsket ikke å gi GOA dokumentasjon og fullmakt til å gå videre.

 

27.11.08. Nå har det dukket opp en ny sak, der vi har fått både dokumentasjon og fullmakt. En ung dame kontaktet Gjeldfinans for å få orden på en del forbruksgjeld, og for å få slettet betalingsanmerkninger. Gjelden var ca. kr. 125.000.

 

Gjeldfinans ordnet en refinansiering, men så kom honoraret: Kr. 150.000! «Hjelpen» fra Gjeldfinans hadde altså medført at damens gjeld hadde steget fra kr. 125.000 til ufattelige kr. 275.000!

 

GOA har nå oversendt sakens dokumenter til Forbrukerombudet, for å få en vurdering av om avtalevilkårene som Gjeldfinans bruker, er lovlige. Vi kommer med mer stoff så snart noe foreligger.

 

05.12.08 Forbrukerombudet har sendt brev til Gjeldfinans, med kopi til GOA, der ombudet bl.a. påpeker at honorar som står i et vesentlig misforhold til de tjenester som ytes, kan reise spørsmål etter straffeloven og avtaleloven.

 

Ombudet har i første omgang bedt om en redegjørelse fra Gjeldfinans, med frist 18.12.08.

 

19.12.08 Fristen for å svare er ute, men Gjeldfinans har bedt om forlengelse av svarfristen til 5. januar 2009. Det har de fått.

 

Ulovlig finansiering? Gjeldfinans påstår å samarbeide med et firma ved navn CIM AS når det handler om finansiering. Både GOA og Forbrukerombudet har forsøkt å finne dette firmaet i Kredittilsynets register over finansieringsselskaper, men uten å lykkes. Derimot fremkommer firmaet i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 840 918 122 under rubrikken: Elektrisk installasjonsarbeid!

 

Spørsmålet som kan stilles er om man her har avdekket et selskap som bedriver finansiering uten konsesjon. Forbrukerombudet arbeider nå med saken, i tillegg har GOA også orientert Kredittilsynet.

 

For ordens skyld: Både Gjeldfinans AS og CIM AS er tilskrevet og tilbudt plass for tilsvar, men begge har unnlatt å svare!

 

Derimot har prosessfullmektig for Gjeldfinans AS 5. januar 2009 sendt et 20 siders svar til Forbrukerombudet. I brevet blir GOA avskrevet som fullmektig for vår klient!

I tillegg krever advokatfirmaet at brevet skal unntas offentlighet! Forbrukerombudet har imidlertid opplyst at all saksbehandling hos dem er offentlig, med noen få unntak. (Personvern bl.a.)

GOA har derfor fått kopi av brevet, som vi legger ut. Navnet på klienten er sladdet, likeså listen over finansieringsselskaper. I punkt 10 i brevet kommer advokatfirmaet med direkte usanne opplysninger om GOA.

Les brevet her

Mentor Rådgivning

Mentor Rådgivning, v/ Bjørn Mortensen
Elvegaten 9 A, 5036 Bergen.


Flere lokale kommunale rådgivere har klaget på dette firmaet. De har sett hvor dårlige avtaler firmaet produserer. En rådgiver kunne rapportere om en avtale mellom Mentor og et uføretrygdet ektepar, der Mentor hadde inngått en «administrasjonsavtale» med skyldnerne. De skulle betale et månedlig beløp til Mentor, som skulle fordele dette på syv kreditorer. For denne tjenesten beregnet Mentor seg et honorar på kr. 800,- pr. måned! Ekteparet hadde signert på en avtale som skal vare flere år, og som var uoppsigelig! Den kommunale rådgiveren vil nå ta opp denne saken med Forbrukerrådet.

 

Flere kommunale rådgivere har tilskrevet Mentor og bedt om dokumenter eller oversikt i sakene, men får ikke svar. En rådgiver skriver: "De markedsfører seg bla ved små annonser i dagsavisene. Jeg fraråder mine klienter konsekvent å kontakte Mentor da jeg i flere tilfeller har sett hvordan de driver. En av dem som jobber der har tidligere jobbet i Lindorff, - han har gitt råd som ikke holder, - til en meget stiv pris!"

 

En annen rådgiver forteller om et ektepar som opprettet kontakt med Mentor for å forhandle fram en avtale. Seks måneder senere var fremdeles ingen avtale framforhandlet, og skyldnerne var i psykisk krise p.g.a utleggskrav og forliksklager som fortsetter å komme til tross for at Mentor har bedt om, og fått oversendt alle brev fra kreditorene. Eneste form for kommunikasjon i perioden, har vært at skyldnerne selv har ringt til Mentor.

 

Skyldnerne har allerede betalt kr. 7.000, og skal betale kr 600,- pr. mnd i honorar til Mentor gjennom hele avtaleperioden på ti år. 10 år. Totalt ca. kr. 80.000.


Et unødvendig råd: Styr unna dette firmaet!!

Gjeldsmegling / Bank2

Gjeldsmegling AS, Oslo
 «Vi tar de kundene andre ikke vil ha», uttaler markedsdirektøren i Gjeldsmegling. Det hun ikke sier er at tilbudet bare gjelder kunder som kan stille meget god sikkerhet, personer uten sikkerhet blir avvist. Honoraret for rådgivningen er svært høyt, kr. 40.000 – 50.000. I tillegg kreves det 20 % av den gjeld som blir forhandlet bort. Når forhandlingen er klar, får kunden låne penger til å dekke kreditorgjelden, pluss honoraret til Gjeldsmegling, i Bank2. Denne banken har sterkt fokus på god sikkerhet. Benken opplyser ikke om renten i sin annonsering, men det blir meldt fra kundene at den er i høyeste laget for godt sikrede lån.

 

Eierne av Gjeldsmegling/Bank2 er Øystein Stray Spetalen og Jon H. Nordbrekken. Disse var tidligere hovedaksjonærer i Aktiv Kapital, som høsten 2003 kjøpte 21.200 misligholdte fordringer, verdi 3,7 milliarder fra Nordea for 262 millioner, altså 7 % av verdien. Denne transaksjonen tok GOA umiddelbart opp med Kredittilsyn og Finansminister. Da ble fordringene raskt solgt videre til et svenskeid datterselskap.

 

Siste nytt er at de samme herrer har kjøpt opp inkassobyrået Ahead, omdøpt til Gothia. Kjekt å ha, i tilfelle noen av kundene skulle finne på å misligholde lånet.

 

GOA vil betegne Gjeldsmeglings virksomhet som bondefangeri!
Dersom du er i den heldige stilling at du kan stille sikkerhet og/eller kausjon, burde det være helt unødvendig å betale store summer for å komme ut av knipen. Du som har betalingsanmerkninger, får ikke selv lån, men en like god løsning er å la noen i familien ta opp lånet. Hvis de først er villig til å kausjonere eller stille sikkerhet, løper de ikke noen større risiko ved selv å ta opp lånet. Det er vanligvis en enkel sak å forhandle med kreditorene når du har en sum penger å tilby. Dersom du føler at du selv ikke har kompetanse til å forhandle med kreditorene, kan du be om bistand hos kommunens rådgivere. De vil hjelpe deg gratis. Problemet er som sagt å skaffe penger til å forhandle med, ikke selve forhandlingen.

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter