Gjeldsmegling AS, Oslo
«Vi tar de kundene andre ikke vil ha», uttaler markedsdirektøren i Gjeldsmegling. Det hun ikke sier er at tilbudet bare gjelder kunder som kan stille meget god sikkerhet, personer uten sikkerhet blir avvist. Honoraret for rådgivningen er svært høyt, kr. 40.000 – 50.000. I tillegg kreves det 20 % av den gjeld som blir forhandlet bort. Når forhandlingen er klar, får kunden låne penger til å dekke kreditorgjelden, pluss honoraret til Gjeldsmegling, i Bank2. Denne banken har sterkt fokus på god sikkerhet. Benken opplyser ikke om renten i sin annonsering, men det blir meldt fra kundene at den er i høyeste laget for godt sikrede lån.

 

Eierne av Gjeldsmegling/Bank2 er Øystein Stray Spetalen og Jon H. Nordbrekken. Disse var tidligere hovedaksjonærer i Aktiv Kapital, som høsten 2003 kjøpte 21.200 misligholdte fordringer, verdi 3,7 milliarder fra Nordea for 262 millioner, altså 7 % av verdien. Denne transaksjonen tok GOA umiddelbart opp med Kredittilsyn og Finansminister. Da ble fordringene raskt solgt videre til et svenskeid datterselskap.

 

Siste nytt er at de samme herrer har kjøpt opp inkassobyrået Ahead, omdøpt til Gothia. Kjekt å ha, i tilfelle noen av kundene skulle finne på å misligholde lånet.

 

GOA vil betegne Gjeldsmeglings virksomhet som bondefangeri!
Dersom du er i den heldige stilling at du kan stille sikkerhet og/eller kausjon, burde det være helt unødvendig å betale store summer for å komme ut av knipen. Du som har betalingsanmerkninger, får ikke selv lån, men en like god løsning er å la noen i familien ta opp lånet. Hvis de først er villig til å kausjonere eller stille sikkerhet, løper de ikke noen større risiko ved selv å ta opp lånet. Det er vanligvis en enkel sak å forhandle med kreditorene når du har en sum penger å tilby. Dersom du føler at du selv ikke har kompetanse til å forhandle med kreditorene, kan du be om bistand hos kommunens rådgivere. De vil hjelpe deg gratis. Problemet er som sagt å skaffe penger til å forhandle med, ikke selve forhandlingen.

Thom Harlem AS (28.01.08)
Dette firmaet har vi dessverre fått mange klager på. Klagene går på en uryddig saksbehandling, og at det skjer svært lite etter at honorar er betalt.

Mennesker som kontakter Thom Harlem for å få hjelp, får servert en imponerende liste over påståtte kvalifikasjoner. I tillegg til å fremstå som personlig kristen og healer, hevder han å ha bakgrunn som:

Advokat (Ikke riktig)
Psykolog (Ikke riktig)
Dommer i Oslo forliksråd (Ikke riktig)
Namsmann (Ikke riktig)
Nestleder i Økokrim (Ikke riktig)
Daglig leder i GE Money Bank (Ikke riktig)

Vi i GOA har ikke medisinske kvalifikasjoner til å hevde at denne mannen har en diagnose, det må vi overlate til andre. Derimot vil vi på det sterkeste fraråde mennesker med økonomiske problemer å kontakte Thom Harlem. Dine problemer vil sannsynligvis bli større!

Les mer …

Økonomiforhandling AS, Nøstetorget 5, 5011 Bergen (10.01.08)

Dette er dessverre et rådgivningsfirma vi har fått klager på. Klagene går på en laang, resultatløs saksbehandling til en høy månedlig kostnad.

 

På firmaets egen webside kan vi lese at:
Økonomiforhandling ble startet i 1992, og at daglig leder er Gunnar Olsen.
Firmaet har kontorfelleskap med:
Rettshjelper cand. jur. Gunnar Olsen 
I brev til klientene opereres det også med tittelen: cand.mag.
Alt i alt, en meget allsidig herremann!

 

Fasaden er altså i orden. Spørsmålet er bare om denne firmakonstellasjonen er valgt med omhu, for å kunne unndra seg myndighetenes innsyn ved klager? Det er altså én person, ett kontor, men med to firmaer registrert i Brønnøysundregisteret med egne organisasjonsnummer. Rettshjelper høres naturligvis svært tilforlatelig ut, og de er underlagt Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Så langt er alt vel og bra.

Les mer …

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter