images/logo.png

Angrep på ytringsfriheten avvist av rettsapparatet!

GOA startet i 2005 en kampanje, kall det gjerne «Korstog» mot useriøse private «gjeldsrådgivere», og la ut en svarteliste på vår webside.

Økonomiforhandling AS i Bergen v/Gunnar Olsen likte tydeligvis ikke det vi skrev på websiden, og varslet 28. desember 2007 om politianmeldelse for ærekrenkende beskyldninger. GOA fikk en frist til 10. januar 2008 til å komme med en unnskyldning og erklære fremsatte beskyldninger for «død og maktesløs». Vi svarte Gunnar Olsen at vi tok denne trusselen med stor ro.

22. januar 2008 anmeldte Gunnar Olsen GOA til Oslo politidistrikt for ærekrenkelse. Som ventet ble saken henlagt av politiet på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet.

6. mars 2008 fikk vi varsel fra Gunnar Olsens advokat om at dersom vi ikke endret vår webside, ville det bli igangsatt rettslige skritt. GOA svarte at vi var en interesseorganisasjon for gjeldsofre, at vi hadde både rett og plikt til å informere om disse "rådgiverne", og at vi aktet å beholde advarslene på websiden.

11. april 2008 ble GOA stevnet for Oslo Byfogdembete med krav om midlertidig forføyning. Kravet var fjerning av ærekrenkende oppslag på internett.

Rettsmøtet ble avholdt 3. juni 2008. Kjennelsen falt 18. juni og gav GOA fullt medhold.
Les kjennelsen her:

26. juni 2008 anket Økonomiforhandling AS til lagmannsretten!

18. august 2008 gav Borgarting lagmannsrett GOA fullt medhold på alle punkter! 

Les kjennelsen her:

1. september 2008 anket Økonomiforhandling til Høyesteretts ankeutvalg!

31. oktober 2008 gav Høyesteretts ankeutvalg i en enstemmig kjennelse GOA fullt medhold.

Les kjennelsen her:

Cron Job Starter