Mange som kontakter GOA, har fullstendig mistet oversikten over hvem de skylder penger til. Så langt er det ingen sikker metode for å hjelpe disse menneskene, da Norge ikke har noe gjeldsregister, slik som Sverige.

 

1. Man kan undersøke om det er betalingsanmerkninger, (se vår webside: "Kredittsjekk deg selv"), men dette er ikke noen sikker måte å finne alle, da anmerkningene slettes etter fire år.

 

2. Man kan be om en utskrift fra namsmannen over hvem som har forsøkt å få lønnstrekk de siste 10 - 15 årene, men heller ikke dette er nøyaktig nok, da ikke alle kreditorer bryr seg om å sende kravet til namsmannen.

 

3. Virke Inkasso (tidligere Norske Inkassobyråers Forening) tilbyr en automatisk overføring av gjeldsforespørsler til de fleste inkassobyråene. Problemet her er at ikke alle inkassobyråer er medlem i Virke Inkasso. 

Klikk her: inkasso.no/

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter