Mange som kontakter GOA, har fullstendig mistet oversikten over hvem de skylder penger til. Så langt er det ingen sikker metode for å hjelpe disse menneskene, da Norge ikke har noe gjeldsregister, slik som Sverige.

 

1. Man kan undersøke om det er betalingsanmerkninger, (se vår webside: "Kredittsjekk deg selv"), men dette er ikke noen sikker måte å finne alle, da anmerkningene slettes etter fire år.

 

2. Man kan be om en utskrift fra namsmannen over hvem som har forsøkt å få lønnstrekk de siste 10 - 15 årene, men heller ikke dette er nøyaktig nok, da ikke alle kreditorer bryr seg om å sende kravet til namsmannen.

 

3. Virke Inkasso (tidligere Norske Inkassobyråers Forening) tilbyr en automatisk overføring av gjeldsforespørsler til de fleste inkassobyråene. Problemet her er at ikke alle inkassobyråer er medlem i Virke Inkasso. 

Klikk her: https://www.inkasso.no/

Relaterte artikler!