images/logo.png

 

GOA har i mange år hatt medlemmer som har bosatt seg i utlandet, og antallet er økende. Årsaken til flyttingen er flere, men de fleste som kontakter oss oppgir helsemessige gevinster som hovedgrunn. Medlemmer i GOA har som regel gjeldsproblemer, og inkassobransjen har naturligvis sin lettvinte forklaring til at disse menneskene har forlatt Norge: «De flykter fra gjelden sin!»
Faktum er vel at de fleste (spesielt revmatikere) har flyktet fra den norske vinteren.

 

Vi vil derfor belyse noen temaer som bør interessere nordmenn i utlandet, og som får sin inntekt fra Norge.

 

Nordmenn i utlandet kan fra 1. oktober 2017 søke om gjeldsforhandling, se artikkel på websiden

 

Generelt om inkassobyråer Les mer

 

Alle lønnstrekk til utlandet går via namsfogden i Oslo Les mer

Valutaproblemer Les mer

Det banker på din dør! Det kan være Lindorff! Les mer

 

Kildeskatt
er et tema som opptar mange nordmenn bosatt i utlandet. GOA kommer sannsynligvis ikke til å engasjere seg i dette, derimot er det en del andre som er i ferd med å foreta seg noe. Vi kommer tilbake med opplysninger om dette når ting er på plass.
I mellomtiden legger vi ut noen linker.

Finansdepartementet - Spørsmål og svar Les mer

Spaniaposten Les mer

 

Artikkel i Aftenposten 3. januar 2010  Les mer