images/logo.png

Innehaver Knut Alexander Breili Bang, firmaet har kontoradresse Kirkebrygga 2-4 i Fredrikstad. I Brønnøysundregisteret finner vi at firmaets formål er: Finansrådgivning, kjøp og salg av egen eiendom og fartøy, investeringer og kjøp av annen virksomhet, kjøp og salg av egne aksjer og verdipapirer, utvikling av annen nye næringer og det som hører hertil.

 

Vi har fått flere klager på dette firmaet, klagene er nesten identiske. Kundene biter på hans annonse, inngår avtale om gjeldsforhandling og betaler forskudd. Deretter skjer det svært lite. Kundene ringer og etterlyser status, men blir holdt med godt snakk. En av våre medlemmer avtalte minst 18 møter med Bang, han møtte ikke opp en eneste gang. Kundene opplevde det samme:

Etter en stund hvor de har ringt og etterlyst handling, svarer han ikke lenger på telefonen. Da en kunde ringte fra et annet nummer, svarte imidlertid Bang. Pussig!

Firmaet sender faktura + moms, men er ikke registrert i momsregisteret! GOA har orientert Skatt Øst!

Et unødvendig råd: Styr unna dette firmaet!

 

Cron Job Starter