Det er behov for en kritisk gjennomgang av den private gjeldsrådgiverbransjen. Derfor har Gjeldsoffer-Alliansen satt i gang en kartlegging av landets private rådgivere. Organisasjonen oppfordrer alle som kjenner til slike private rådgivere, eller som har erfaringer med slike firmaer, å ta kontakt.
- Det er ofte lang ventetid for å få hjelp fra kommunens rådgivningstjeneste. Derfor søker mange mennesker andre løsninger. Vår erfaring er at gjeldsofte i mange tilfeller er et lett bytte for useriøse kjøkkenskrivere som er ute etter lettjente penger, sier GOA-leder Bengt Scheldt.

Les mer på www.gjeld.info/radgivere