images/logo.png

Inkassoloven § 31 var ment å være riset bak speilet for inkassobyråer. Paragrafen sier at en inkassobevilling kan inndras dersom byrået bryter loven.

Saken mot Intrum Justitia AS avdekket imidlertid hvor maktesløse myndighetene egentlig står:

Kredittilsynet inndro 28. november 2007 bevillingen Intrum Justitias AS hadde for å drive inkassovirksomhet. Årsaken var at Intrum Justitia AS hadde innkrevet feilaktige salær i stort omfang. Kredittilsynet hadde også tidligere avdekket langvarige, gjentatte og alvorlige brudd på inkassoreglene hos dette selskapet, både i 2004 og 2005. Kredittilsynet la i sitt vedtak også vekt på at de siste avdekkede saksbehandlingsfeilene var blitt utført av personer som tidligere hadde blitt fratatt sine personlige inkassobevillinger. I tillegg kunne Kredittilsynet anføre at i perioden etter at vedtaket var fattet, ble det avdekket 184 nye overtredelser!

Allerede 11. november 2007, da ledelsen i Intrum Justitia AS forsto at det brant under føttene deres, ble det stiftet et nytt selskap med navn Intrum Justitia Norge AS. Det nye selskapet ble registrert i Brønnøysundregistrene 30. november, samme dag som Kredittilsynets vedtak ble offentliggjort. Det nye selskapet hadde samme eiere, styre, daglig leder, faktisk leder m.m. som det selskapet som

sto i fare for å miste bevillingen!

Justisdepartementet konkluderte 30. juni 2008 med at: Til tross for de alvorlige feilene som er avdekket, har departementet kommet til at det ikke er grunn til å frykte at Intrum Justitia AS, slik foretaket fremstår i dag, vil drive virksomheten på en slik måte at gjeldene regelverk, herunder plikten til god inkassoskikk, ikke vil bli overholdt. Det er på denne bakgrunn ikke utilrådelig å la inkassovirksomhet drives i medhold av bevillingen.

Dette vedtaket viser tydelig at forbrukerne står maktesløse overfor inkassobransjen.

1. Inkassobransjen kan altså bryte loven så mye de lyster, bare de kan produsere en tilforlatelig plan for hva som skal skje fremover: Nu skal alt bli meget bedre! Dette biter altså myndighetene på!

2. Hvilken avskrekkende virkning har egentlig en lov, når de samme personer som blir tatt med buksene nede, umiddelbart kan starte nye firmaer, men med samme formål?

Nå må politikerne på banen og innføre reelle sanksjonsmidler mot finansindustriens overtramp. Med dagens lovgivning har myndighetene ét eneste virkemiddel: Å inndra bevillingen! Dette blir tydeligvis ansett som et svært drastisk virkemiddel, som sjelden blir tatt i bruk. Gjeldsoffer-Alliansen foreslår derfor at det innføres mulkter for overtramp, etter mønster fra Forbrukerombudet. Det må også innføres krav om vandelsattest for ansatte som driver med oppsøkende virksomhet. Det må innføres forbud mot å kontakte andre familiemedlemmer eller arbeidsgiver, for å etterlyse skyldner.