GOAs medlemmer har i mange år hatt problemer med NRK-lisensen, og vi hadde derfor store forhåpninger til det bebudede forslaget til endring. Skuffelsen var stor da vi fikk se hva forslaget gikk ut på. 

 

Det må kalles patetisk å bruke betegnelsen "nytt forslag" til dette, når det eneste nye er navnet: "Husstandsavgift"! Til og med lisenskontoret skal beholdes! En ordning som koster samfunnet 100 millioner i året. Dette er gammeldags distriktspolitikk!

 

Vi støtter alle de betenkninger som politikere fra forskjellige partier uttalte til media 1. juli.

Les mer

 

I tillegg vil vi peke på noen punkter som media ikke har omtalt, men som har vært et problem for våre medlemmer i de 25 årene som GOA har eksistert:

 

1. Lisenskontoret har i alle disse årene laget problemer for mennesker som får betalingsproblemer. For å spare penger, er det mange som har forsøkt å selge TV-apparatet og si opp lisensavtalen. Det siste har som regel vist seg svært vanskelig. De ansatte på lisenskontoret har vært svært lite forståelsesfulle overfor gjeldsofre. 

 

2. Arbeidsledige gjeldsofre har som regel ikke prioritert NRK-lisens, når de får problemer med å betale husleie og strøm. En mengde saker blir derfor oversendt Statens Innkrevingssentral for hardhendt innkreving. Denne store mengden med småbeløpssaker skaper i sin tur problem med kapasiteten hos SI.

GOA bistår ofte våre medlemmer med å klage på utleggstrekk fra SI som er i strid med dekningsloven, dette tar som regel unødvendig lang tid. Ennå verre blir det dersom SI ikke tar vår klage til følge, og henviser klagen til tingretten.

Tingretten i Rana kommune opererer for tiden med en saksbehandlingstid på 13 måneder for sakstypen klage over utlegg. Dette har vi fått opplyst fra tingretten. 

 

3. NRK har legalpant i TV-apparatet. Dette har i alle år skapt problemer når namsmannen skal utarbeide en gjeldsordningsavtale. TV-apparatet må da takseres, og kommer med i avtalen som en prioritert fordring.

 

GOA vil hevde at den eneste brukbare løsning er den finske modellen. Les mer

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter