images/logo.png

GOAs medlemmer har i mange år hatt problemer med NRK-lisensen, og vi hadde derfor store forhåpninger til det bebudede forslaget til endring. Skuffelsen var stor da vi fikk se hva forslaget gikk ut på. 

 

Det må kalles patetisk å bruke betegnelsen "nytt forslag" til dette, når det eneste nye er navnet: "Husstandsavgift"! Til og med lisenskontoret skal beholdes! En ordning som koster samfunnet 100 millioner i året. Dette er gammeldags distriktspolitikk!

 

Vi støtter alle de betenkninger som politikere fra forskjellige partier uttalte til media 1. juli.

Les mer

 

I tillegg vil vi peke på noen punkter som media ikke har omtalt, men som har vært et problem for våre medlemmer i de 25 årene som GOA har eksistert:

 

1. Lisenskontoret har i alle disse årene laget problemer for mennesker som får betalingsproblemer. For å spare penger, er det mange som har forsøkt å selge TV-apparatet og si opp lisensavtalen. Det siste har som regel vist seg svært vanskelig. De ansatte på lisenskontoret har vært svært lite forståelsesfulle overfor gjeldsofre. 

 

2. Arbeidsledige gjeldsofre har som regel ikke prioritert NRK-lisens, når de får problemer med å betale husleie og strøm. En mengde saker blir derfor oversendt Statens Innkrevingssentral for hardhendt innkreving. Denne store mengden med småbeløpssaker skaper i sin tur problem med kapasiteten hos SI.

GOA bistår ofte våre medlemmer med å klage på utleggstrekk fra SI som er i strid med dekningsloven, dette tar som regel unødvendig lang tid. Ennå verre blir det dersom SI ikke tar vår klage til følge, og henviser klagen til tingretten.

Tingretten i Rana kommune opererer for tiden med en saksbehandlingstid på 13 måneder for sakstypen klage over utlegg. Dette har vi fått opplyst fra tingretten. 

 

3. NRK har legalpant i TV-apparatet. Dette har i alle år skapt problemer når namsmannen skal utarbeide en gjeldsordningsavtale. TV-apparatet må da takseres, og kommer med i avtalen som en prioritert fordring.

 

GOA vil hevde at den eneste brukbare løsning er den finske modellen. Les mer

Cron Job Starter