Regjeringen har fremmet et forslag til innstramming av den tøyleløse markedsføringen av forbrukskreditt som herjer i dag! 

 

GOA hilser forslaget velkommen, og har fremmet våre synspunkter til forslaget. Les mer:

Du kan lese mer om forslaget, se alle høringssvarene og se video fra høringsmøtet 16. mars her:

 

Finansindustrien har tydeligvis merket at det brenner under føttene, og som motsvar til regjeringens forslag har de produsert sin egen "Bransjenorm". Denne ble også presentert på høringsmøtet, og viste seg å være en svært tannløs sak, som i tillegg var uten noen sanksjonsmidler ved overtramp. Vi omtalte da også produktet som "Bukken til havresekken" i vårt innlegg på høringsmøtet.

 

Som man kan lese av finansindustriens høringssvar, forsøkes det med alle midler å legge hindringer i veien for å få forslaget vedtatt. Det kommer mange skremsler om hva EU vil mene, det meste virker imidlertid som ren trenering! Vi satser på at departementet skjærer gjennom, og vedtar forslaget!

 

Forbrukerombudet lister opp noen eksempler på kreativ reklame:

re:member: "Stop dreaming om nyttår i solen. Make it happen!"

Jysk: "Ikke utsett gleden, utsett betalingen!"

Pengi, en tjeneste som sammenligner lånetilbud:  "Har du kjøpt alle julegavene dine ennå?

 

GOA tar også til orde for å innføre rentetak i Norge. Dette støttes av Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund. Les mer:

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter