Endelig har myndighetene våknet, og sett hvilke problemer den uhemmede "pushing" av forbrukskreditt har medført for mange mennesker! 

 

16. mars presenterte Justisdepartementet sitt forslag til forskrift for markedsføring av forbrukskreditt. Se foregående artikkel.

30. mars kom Finanstilsynet med et utkast til retningslinjer for finansforetaks behandling av forbrukslån, og har sendt det ut til konsultasjon. Les mer:

 

GOA har kjempet mot denne elleville utlånspraksisen i mange år, og hilser de nye utspill velkommen!

 

Neste post på programmet blir å få på plass et rentetak for alle typer lån som tilbys i Norge.

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter