Denne nye loven har GOA kjempet for i nærmere ti år, og nå er den endelig på plass.

 

Det vil imidlertid ta noe tid før loven blir praktisk brukbar. Først må noen (sannsynligvis bankene) søke Barne- og likestillingsdepartementet om konsesjon for å opprette et slikt register. Når søknaden er innvilget kan registeret tas i bruk.

 

Formålet med loven at den skal redusere dagens mulighet for personer til å ta opp en mengde forbrukslån, som de ikke har mulighet til å betjene. Når registeret er kommet på plass, kan bankene enkelt sjekke hvor mye forbruksgjeld en lånesøker har fra før, og forhåpentligvis si nei til de ivrigste.

 

Som en bonus, vil også registeret bli til god hjelp for de mange som fullstendig har mistet oversikten over hvem de skylder penger til. Etter lovens § 12, bokstav d, kan nemlig de som blir registrert få opplyst hva som er registrert på seg. Ingen gebyr!

Hvordan dette kan gjøres, kommer vi tilbake til når registeret er på plass.

 

Les departementets pressemelding her

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter