Se den her!   OBS: Vi tar ikke noe ansvar, dersom du blir kvalm!

 

Inkassobransjen er tydeligvis grepet av panikk for tiden, og ikke uten grunn. Myndighetene og media har med full styrke satt søkelyset på den praksis som denne bransjen bedriver.

 

De fleste av våre medlemmer har hatt kontakt med Lindorff, og vet hvordan de behandler skyldnere. Lindorff, en av verstingene i bransjen, har nå produsert en morsom video. Du kan se den nedenfor.

 

GOA har fått et nytt medlem, han har arbeidet ni år i inkassobransjen, tre av årene i nettopp Lindorff. Vedkommende har virkelig fått se bransjen fra innsiden. Vi fatter ikke at Lindorff kan finne på å produsere noe så gjennom falskt som denne videoen, når de vet at minst 100 000 mennesker har følt det motsatte på kroppen.

 

Derfor tar vi med et lite kulturinnslag:

 

Den som lyg,

og veit at han lyg,

og veit at andre veit at han lyg,

han har den vonde sjøl til far!

 

Vi hører gjerne fra dere som har kommentarer!

 

 

 

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.