Gjelder også for private gjeldsrådgivere!

 

Flere land har lovgivning om sine offentlige gjeldsrådgivere, men såvidt vi vet, er Finland det eneste land der loven også innbefatter de private gjeldsrådgiverne.  Norge har i dag ingen lovgivning som kan holde de såkalte "gjeldsrådgiverne" i ørene.  Her er det fritt frem, og svært få muligheter til å stoppe de verste utskuddene!

 

Les loven her

 

Finland har også innført rentetak

 

Maksimal rente i Finland er i dag 20 %.  Dette kan høres som en spøk, men hensikten var å sette en stopper for de små, kortsiktige lånene som florerte en periode, der effektiv rente p. a (per år) kunne komme opp i 1 000 %!  Denne loven ble innført i 2013, med maks. rente på 50 %.  Allerede da var det mange utenlandske utlånere som pakket sammen og forlot Finland.  Den nye renten på 20 % ble besluttet i statsråd i mars, og trer i kraft 1. september 2019.

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.