Loven er meget gunstig for forbrukerne. 

 

Når et lån blir misligholdt, kan kreditor kreve den avtalte, løpende rente (f.eks 20 %) i bare seks måneder.  Deretter blir renten satt ned til den lovpålagte forsinkelsesrenten 8 %.  Hensikten med denne loven er at skyldneren så raskt som mulig skal komme ajour med lånet.  Det er ikke meningen at banken selger det misligholdte lånet til et inkassobyrå, som kan herje med skyldneren i årevis, mens rentene løper løpsk.

 

I Norge kan de skyhøye rentene knekke skyldnerne fullstendig.  Her bør myndigheten snarest se på hvordan loven om forsinkelsesrenter § 3 kan endres.

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter