GOA vil arbeide for å få på plass en autorisasjonsordning for såkalte «gjeldsrådgivere». Årsaken til dette bør fremkomme klart og tydelig på vår webside, menyvalg «Gjeldsrågivere». Gjennom mange år har vi fått meldinger om regelrett svindel av disse «rådgiverne». Desperate skyldnere ble lovet gull og grønne skoge, men lite eller ingenting skjedde med sakene deres, unntatt krav om solide salær.

 

I 2011 fikk vi i tillegg melding om seksuell trakassering av en ung dame som hadde tatt kontakt med en rådgiver med forretningsadresse i

Oslo sentrum. Vi hadde skriftlig dokumentasjon på hva som hadde skjedd, saken ble anmeldt til politiet, men henlagt av kapasitetsmessige hensyn.

 

Det må lovfestes at disse firmaene må ha en autorisasjon for å kunne drive, og som kan inndras ved overtramp!

Relaterte artikler!

 
Cron Job Starter