Alias:  Gjeldsrådgivning.org;    Namsfogden.net;    Namsmannen.com

Hvem som skjuler seg bak disse titlene har vi ingen formening om. Det fremkommer ingen navn på websiden deres. Sannsynligvis er det en eller flere private "gjeldsrådgivere" som står bak dette utspillet. GOA startet i 2005 en kampanje mot useriøse private gjeldsrådgivere, og la ut en svarteliste på vår webside. Vi fremstår med fullt navn, både på organisasjonen og på leder, vi er registrert i Brønnøysundregisteret mm.

Naturligvis var vi forberedt på motbør fra deler av bransjen, noe annet ville vært merkelig i et demokrati. Vi blir imidlertid skuffet over hvor lite profesjonelt preg dette aktuelle utspillet har. En ting er at de ikke er i stand til å skrive navnet vårt riktig, men det er en bagatell. Langt mer alvorlig er det at de fremsetter påstander som er direkte løgn. Disse menneskene går tydeligvis langt for å fremme sine interesser.

Under tittelen: Veldig ofte kan det lønne seg å velge en privat gjeldsrådgiver fremkommer nemlig den friske påstanden: Beklageligvis viser det seg for ofte at de offentlige gjeldsrådgiverne er veldig ensporet i forhold til gjeldsordningsloven og fremmer kun forslag som tilsvarer det en offentlig tvungen gjeldsordning ville medført for skyldner. De fremmer typisk forslag om 5 års gjeldsordning der det sjeldent

gir kreditorene noen dekning.

Til dette er å si at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har tilsynet med de kommunale rådgiverne i de to fylkene, og kan melde at bare ca. 10 % av alle saker blir videresendt namsmannen. Resten blir løst i kommuneneLes rapporten her:

Direkte patetisk blir det når det på websiden er tatt inn en ansvarsfraskrivelse. Hvilket behov har anonyme personer for å fraskrive seg ansvar, når de ikke våger å stå frem? Vi regner med at publikum ikke lar seg rive med av påstander fra noen som sitter godt gjemt i en krok og kaster ut løse påstander. 

Gruppen bak dette har lagt ut websider som minner om de offisielle siden til namsmannen. Her fremkommer det en del faktaopplysninger om namsmyndighetenes rolle i samfunnet. Det hele munner ut i et tilbud om å ringe til "Gjeldstelefonen" for råd og veiledning. Tjenesten koster kr. 26 pr. minutt!

Du bør være bra dum for å bite på et slikt tilbud!

Relaterte artikler!

 
Cron Job Starter