Danmark har lenge hatt en fornuftig ordning for lønnstrekk. Det kan bare trekkes i lønn for barnebidrag, skatt eller studielån. Gjeld til banker og finansinstitusjoner kan ikke trekkes i lønn. Bankene kan ta pant og tvangsselge eiendeler slik som i Norge. De skyldnere som bor leid, og ikke eier f.eks. bil, kan imidlertid ikke kreditorene gjøre noe særlig med. Denne ordningen har en positiv selvregulerende effekt på finansindustrien.

 

I Norge er det litt for lettvindt å slenge penger etter lånsøkere, uten å undersøke om de har betalingsevne, slik finansavtaleloven sier. GOA vil ta opp med myndighetene om

den danske ordningen bør innføres i Norge, som et element til å demme opp for den uhemmede utlånsvirksomheten kredittkortselskapene driver med. Nylig sto et kortselskap på Gardermoen flyplass og fallbød kort til passasjerene som ankom.

Relaterte artikler!