- Finansdepartementet bør kreve å få opplyst om antallet mislighold pr. utlåner. Den prosentsats som derved fremkommer, vil sikkert bli svært interessant. Det skriver leder i Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) , Bengt Scheldt, i et brev til finansminister Kristin Halvorsen.

Brevet er en reaksjon på Halvorsens kommentarer til Dagsrevyen onsdag kveld etter at Norges Bank satte opp styringsrenta tidligere på dagen.

Lån over pipa
- Vi ser at kredittinstitusjonene kaster lån etter folk, og at det er fristende å låne seg til litt over pipa. Jeg er bekymra for at folk kanskje ikke har tenkt på at renta kan gå opp og har falt for fristende markedsføringstilbud. Det vil derfor ikke bli lettere å få lån i tida som kommer, sier Halvorsen.

- Jeg kommer nå til å ta kontakt med Kredittilsynet for å se på hvordan kredittinstitusjonene markedsfører lån overfor kunder. Jeg er jo redd for at de som faller for fristelsen ikke kommer til å klare å betjene lånene i tida som kommer.

GOA-leder Bengt Scheldt reagerte spontant på disse uttalelsene og skrev dette til finansministeren:

Må synliggjøre
Vi fulgte dine uttalelser på Dagsrevyen med stor interesse, her har du naturligvis vår fulle støtte. Burde det ikke nå snart være på tide å «henge bjella på katten», nemlig å synliggjøre hvilke av disse finansieringsselskapene på ytterste fløy som skaper mest problemer?

Undertegnede kontaktet for en tid tilbake kredittopplysningsbyrået Creditreform med spørsmål om de kunne opplyse hvordan antallet misligholdte lån fordelte seg på de forskjellige utlånere. Byrået hadde tydeligvis disse opplysningene, men de ville ikke gi dem til GOA.

Vil se mislighold pr. utlåner
Vi mener at nettopp dette tallet kunne være en nyttig indikator på sunnhetstilstanden i dette markedet. Antallet innvilgede lån pr. låneinstitusjon må vel myndighetene kunne kreve å få opplyst. Finansdepartementet bør vel også kunne kreve å få opplyst om antallet mislighold pr. utlåner. Den prosentsats som derved fremkommer, vil sikkert bli svært interessant.

Relaterte artikler!