Dagens Næringsliv kunne 25. november melde: "Svenske myndigheter varslet fredag om en kraftig innskjerping av kapitalkravene til de største bankene i landet, Nordea, SEB, Swedbank og Handelsbanken." Ved inngangen til 2013 vil kravet til kjernekapital være ti prosent, som vil øke til tolv prosent fra inngangen til 2015.

 

Svenske myndigheter vil altså kreve at bankene blir bedre i stand til å møte en krise. Hvorfor er den norske finansnæringen så bekymret? Ønsker de fortsatt å drive sin casinovirksomhet? Les mer

Relaterte artikler!