GOA er svært fornøyd med FrPs forslag!

FrP har i Stortinget fremmet et knippe forslag, som vil gjøre situasjonen lettere for mennesker med gjeldsproblemer. Bl. a. vil de belyse ligningsmyndighetenes autoritære adgang til skjønnsligning og skatteoppkreving.

FrP foreslår:
- å slå sammen de ulike trekkinstanser i gjeldsforhold til én trekkinstans
- å opprette én veiledende felles sats for livsopphold
- å utrede hvordan markedet for inkassovirksomhet virker i Norge i forhold til i andre land, samt reduksjon av inkassosalærene
- et system for inkassogebyrer liknende det man har i Sverige, der kreditorene betaler en andel av inkassogebyret
- å endre forskriften for fastsettelse av inkassogebyrer slik at gebyret ikke øker med det utestående beløpets størrelse
- å unnta inkassosalær for merverdiavgift
- å avvikle totrinnssystemet for inkassosalær
- å sette ned rettsgebyret ved utleggsforretning slik at gebyret kommer ned mot 1.000 kroner
- endring i reglene slik at ikke pant for skatt kan tas i depositum for leilighet
- å fremme forslag som medfører at pensjonspoeng ikke blir trukket fra når skatt ikke blir betalt innen tre år, dersom skatten senere blir betalt.
- det bør vurderes en lovendring, som i større grad gir anledning til å sette gjeldsordningsperioden til null år, i tilfeller hvor skyldneren har drevet næring og størstedelen av gjelden er næringsgjeld.

Les forslaget her

Interesserte kan også forsøke et trykk på knappen «Manifest» på vår webside.

Relaterte artikler!

 
Cron Job Starter