GOA er svært fornøyd med FrPs forslag!

FrP har i Stortinget fremmet et knippe forslag, som vil gjøre situasjonen lettere for mennesker med gjeldsproblemer. Bl. a. vil de belyse ligningsmyndighetenes autoritære adgang til skjønnsligning og skatteoppkreving.

FrP foreslår:
- å slå sammen de ulike trekkinstanser i gjeldsforhold til én trekkinstans
- å opprette én veiledende felles sats for livsopphold
- å utrede hvordan markedet for inkassovirksomhet virker i Norge i forhold til i andre land, samt reduksjon av inkassosalærene
- et system for inkassogebyrer liknende det man har i Sverige, der kreditorene betaler en andel av inkassogebyret
- å endre forskriften for fastsettelse av inkassogebyrer slik at gebyret ikke øker med det utestående beløpets størrelse
- å unnta inkassosalær for merverdiavgift
- å avvikle totrinnssystemet for inkassosalær
- å sette ned rettsgebyret ved utleggsforretning slik at gebyret kommer ned mot 1.000 kroner
- endring i reglene slik at ikke pant for skatt kan tas i depositum for leilighet
- å fremme forslag som medfører at pensjonspoeng ikke blir trukket fra når skatt ikke blir betalt innen tre år, dersom skatten senere blir betalt.
- det bør vurderes en lovendring, som i større grad gir anledning til å sette gjeldsordningsperioden til null år, i tilfeller hvor skyldneren har drevet næring og størstedelen av gjelden er næringsgjeld.

Les forslaget her

Interesserte kan også forsøke et trykk på knappen «Manifest» på vår webside.

Relaterte artikler!