Floraen av private «gjeldsrådgivere» har fått en ny tilvekst, nemlig Gjeldsoffer Foreningen. Daglig leder er ingen ringere enn Louis Tallak Bygland! De som ønsker mer informasjon om denne personen, kan lese våre to artikler om Sector Invest AS.

 

Den nye foreningen ble stiftet 15. oktober 2015 og registrert i Brønnøysundregisteret 5. november 2015.

Foreningens formål er beskrevet slik:

«Hjelpe gjeldsofre med sine økonomiske utfordringer. Ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsofre, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover.

Målet skal være å bringe medlemmer/ klienter ut av en uønsket situasjon. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet, på kort og lang sikt. Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/ hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over, er blitt umulig å

betjene i overskuelig fremtid.»

 

Dette var jo en fin formulering, enda finere hadde det vært dersom Bygland hadde forfattet den selv. Det har han ikke, derimot har han besøkt GOAs webside og «stjålet» hele teksten derfra.

Plagiat kalles denslags, og det er faktisk ulovlig.

 

Når en forening viser slike takter før de er kommet i gang, blir det enkelt å gi råd:

Styr unna!

Relaterte artikler!