- men de har ikke oppdaget det ennå!

1. januar 2006 trådde nemlig loven om uimotsagte krav i kraft.

Fra 1. januar 2006 kan en kreditor sende sitt krav direkte til namsmannen, uten å måtte gå veien om inkassobyrå og forliksråd. Det skal legges ved et enkelt skjema, som kan hentes her:

 

Det er ikke lenger nødvendig å sende et krav til forliksrådet for å gjøre det rettskraftig. Heller ikke er det nødvendig med en dom i forliksrådet for å sikre kravet mot foreldelse, en utleggsforretning hos namsmannen vil gjøre samme nytten.

Inkassoloven § 17 sier at skyldner plikter å erstatte fordringshavers nødvendige kostnader ved utenrettslig inndriving. Utgifter til inkassobyrå og forliksråd kan altså bli ansett som unødvendige. Bruken av inkassobyråer er nå degradert til et forsinkende og fordyrende element i prosessen.

På denne bakgrunn må det kunne hevdes at dagens inkassosalær i Norge er hinsides enhver fornuft. Gjeldsoffer-Alliansen støtter fullt ut Forbrukerrådets krav om at inkassosalærene skal deles med kreditorene. Inkassosatser på linje med Sverige burde være tilstrekkelige, det er på tide at i kreditorene (spesielt useriøse cowboyutlånere) blir pålagt å ta sin del av ansvaret. (GOA har for øvrig i flere år lobbet på Stortinget for å få satt ned inkassosalærene, vi er derfor svært fornøyd med at myndighetene nå tar tak i dette problemet. 4. september 2009 meldte regjeringen at inkassosalærene vil bli satt ned inntil 50 % fra 1. januar 2010.)

Det må også kort nevnes at skyldners rett til å komme med innsigelser til kravet ikke er blitt det minste svekket etter lovendringen.

GOA vil oppfordre gjeldsslaver til å protestere på unødvendige kostnader til inkassobyråer og forliksråd.

Relaterte artikler!