Regina AS v/Stig Atle Mathisen. Ramdalveien 2 B, 3128 Nøtterøy.

 

«Gjeldsrådgiver» med brevkurs kaller seg Master i forretningsjuss!
Reklamerer også med at han er medlem av Norges Juristforbund.
Kapital melder at firmaets regnskap har skjemmende revisoranmerkninger.

 

Hverken domstol eller Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har så langt fått Stig Atle Mathisen til å fjerne tittelen forretningsjurist.

 

På sin webside reklamerer Regina AS med at Mathisen er utdannet innenfor forretningsjuss, og at han er medlem av Norges Juristforbund. Kongsberg tingrett har imidlertid nektet ham å opptre som fullmektig i rettsapparatet for en klient. I brevet til tingretten har Mathisen brukt tittelen ”Master i forretningsjuss”.

 

Retten har undersøkt Mathisens påstander nøye, og har avdekket stor svikt i hans påstander. Det fremkommer at han har gjennomført et selvstudium hos NKI i praktisk forretningsjuss. Retten anslår dette kurset til å ha en varighet av én måned. Dersom kurset hadde vært gjennomført på en høyskole, ville det gitt 6 studiepoeng. (Dagens juridikum – Master - utgjør 300 studiepoeng.) NKI er imidlertid IKKE Høyskole.

 

Retten har også undersøkt Mathisens bruk av: «Medlem i Norges Juristforbund» og logoen til Norges Juristforbund. Juristforbundet kunne opplyse at Mathisen var medlem, som studentmedlem! Han studerer imidlertid ikke ved noen kjente juridiske fakulteter i Norge, så dette studentmedlemskapet kan sannsynligvis bero på en misforståelse, skriver tingretten.

Tingretten viser også til flere eksempler i Mathisens juridiske argumentasjon som ikke holder mål. Blant annet har «gjeldsrådgiveren» vist til ikke-eksisterende lovparagrafer.

 

Regina AS tar stive honorar. Tingretten peker på at det timehonorar som Regina AS fakturerer sine kunder med er omtrent det samme som advokater ville gjort. I tillegg opererer Regina AS med «Startfaktura» på kr. 7.500. Dette uttrykket er for tingretten en ukjent nyvinning, som kan medføre at dersom oppdraget blir kortvarig, vil innebære en langt høyere timepris enn de annonserte 1.187!

 

Et høyst unødvendig råd: Styr langt unna dette firmaet på Nøtterøy !

 

Hele kjennelsen fra Kongsberg Tingrett kan du lese her

 

9. mars 2009. Kapital har en artikkel om Regina AS. Bladet hevder at firmaets regnskap har skjemmende revisoranmerkninger. Les artikkelen her

 

Advokatbladet har også artikkel om "rådgiveren". Les mer

Relaterte artikler!

 
Cron Job Starter