Regina AS v/Stig Atle Mathisen. Ramdalveien 2 B, 3128 Nøtterøy.

 

«Gjeldsrådgiver» med brevkurs kaller seg Master i forretningsjuss!
Reklamerer også med at han er medlem av Norges Juristforbund.
Kapital melder at firmaets regnskap har skjemmende revisoranmerkninger.

 

Hverken domstol eller Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har så langt fått Stig Atle Mathisen til å fjerne tittelen forretningsjurist.

 

På sin webside reklamerer Regina AS med at Mathisen er utdannet innenfor forretningsjuss, og at han er medlem av Norges Juristforbund. Kongsberg tingrett har imidlertid nektet ham å opptre som fullmektig i rettsapparatet for en klient. I brevet til tingretten har Mathisen brukt tittelen ”Master i forretningsjuss”.

 

Retten har undersøkt Mathisens påstander nøye, og har avdekket stor svikt i hans påstander. Det fremkommer at han har gjennomført et selvstudium hos NKI i praktisk forretningsjuss. Retten anslår dette kurset til å ha en varighet av én måned. Dersom kurset hadde vært gjennomført på en høyskole, ville det gitt 6 studiepoeng. (Dagens juridikum – Master - utgjør 300 studiepoeng.) NKI er imidlertid IKKE Høyskole.

 

Retten har også undersøkt Mathisens bruk av: «Medlem i Norges Juristforbund» og logoen til Norges Juristforbund. Juristforbundet kunne opplyse at Mathisen var medlem, som studentmedlem! Han studerer imidlertid ikke ved noen kjente juridiske fakulteter i Norge, så dette studentmedlemskapet kan sannsynligvis bero på en misforståelse, skriver tingretten.

Tingretten viser også til flere eksempler i Mathisens juridiske argumentasjon som ikke holder mål. Blant annet har «gjeldsrådgiveren» vist til ikke-eksisterende lovparagrafer.

 

Regina AS tar stive honorar. Tingretten peker på at det timehonorar som Regina AS fakturerer sine kunder med er omtrent det samme som advokater ville gjort. I tillegg opererer Regina AS med «Startfaktura» på kr. 7.500. Dette uttrykket er for tingretten en ukjent nyvinning, som kan medføre at dersom oppdraget blir kortvarig, vil innebære en langt høyere timepris enn de annonserte 1.187!

 

Et høyst unødvendig råd: Styr langt unna dette firmaet på Nøtterøy !

 

Hele kjennelsen fra Kongsberg Tingrett kan du lese her

 

9. mars 2009. Kapital har en artikkel om Regina AS. Bladet hevder at firmaets regnskap har skjemmende revisoranmerkninger. Les artikkelen her

 

Advokatbladet har også artikkel om "rådgiveren". Les mer

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.