Gjeldsoffer-Alliansen har i mer enn fem år arbeidet for at Norge skulle innføre det samme som i Sverige, nemlig et gjeldsregister. 12. mai kom kalddusjen!

I Sverige kan alle banker eller andre utlånere som mottar en lånesøknad, raskt sjekke om vedkommende har for mye gjeld fra før. Forutsetningen for at den enkelte bank kan få slike opplysninger er de selv leverer opplysninger til registeret. Hensikten er å få stoppet mennesker som er i ferd med å låne seg til fant.

 

Da forslaget om gjeldsregister var til høring, uttalte 34 av 35 høringsinstanser seg positivt! Den forrige regjeringen sendte sommeren 2013 et forslag om gjeldsregister til Stortinget. GOA var svært fornøyd så langt. Forslaget rakk imidlertid ikke å bli behandlet før Stortinget avsluttet vårdesjonen.

 

Etter valget trakk den nye regjeringen forslaget tilbake, det ble opplyst at det skulle bearbeides videre.

 

12. mai 2015 kom kalddusjen i Revidert Nasjonalbudsjett: Midlene som var avsatt til utredning av gjeldsregisteret ble disponert til noe annet! 

 

Samtlige aktører som har vært høringssinstanser beklager dette på det sterkeste. Les mer

Relaterte artikler!