Sivilombudsmannen har behandlet en sak om gjeldsordningssøknad, og kom til at namsmannens behandling av den aktuelle søknaden om gjeldsordning var kritikkverdig.

Saksbehandlingstiden hadde vært for lang, og de oppgitte årsakene til dette syntes delvis å bygge på feil forståelse av regelverket. Ombudsmannen fant grunn til å orientere Politidirektoratet om forholdet. Les mer

 

Relaterte artikler!

 
Cron Job Starter