Dette er kravet som en arbeidsgruppe arbeider med overfor myndighetene. De har sett seg lei på overgrep fra dette inkassobyrået mot enkeltpersoner. Gruppen har 317 medlemmer. Blir DU med?

 

Arbeidsgruppen peker på en del nettfirmaer som opererer på kanten av loven. Disse firmaene bruker forskjellige finurlige måter for å utforme annonser og avtaler, slik at kundene overser eller ikke forstår hvilken avtale de egentlig inngår, og som ender opp med at kundene blir bundet til en avtale om abonnement på varen. I tillegg følger angreskjemaer sjelden med varene.

 

Faktura for disse varene blir så i stor utstrekning basert på det telefonnummeret som bestillingen angivelig har kommet fra. Imidlertid er det svært enkelt å forfalske oppringers nummer. En rekke selskaper tilbyr nemlig såkalt «Caller ID Spoofing», og selskapet SpoofCard reklamerer på sine internettsider med «Get Spoofing! They’ll never know it was you.»

 

Reklamen til firmaet sier rett ut: «Spooftel tilbyr deg muligheten til å svindle innringer-ID og sende SMS-meldinger. Du kan endre hva noen ser på sitt ringedisplay når de mottar en telefonsamtale.»  Les mer

 

Danmark har siden 2004 hatt forbud mot nettopp å benytte vis-nummer funksjonen som fakturagrunnlag.

 

Et av de firmaene som forsøker å binde kundene til abonnement er Kontura AS. De har et bredt spekter, og selger bl. a. barberblader og spåtjenster. Imidlertid klager mange mennesker på at de ikke har bestilt disse varene eller tjenestene.

Firmaet skiftet nylig navn til Zentio AS. Det er fortsatt samme daglig leder: Kjell Ove Kvalheim.

 

Arbeidsgruppen kjemper i tillegg mot overaktive parkeringsselskaper.

Perako: Paraplyselskap for flere parkeringsselskaper som:

P-service

Carpark

 

Felles innkrever for disse firmaene er Oslo Creditservice AS. Firmaet er ikke medlem av Norske Inkassobyråers forening. Ett raskt googlesøk på «oslo creditservice svindel» ga oss 190 treff. Oslo Creditservice kjører et beinhardt løp mot skyldnere som nekter å betale urettmessige krav. De svarer sjelden på klager fra publikum, og de hevder hardnakket at det er skyldneren som må bevise at kravet er uriktig!

 

En rettsavgjørelse avsagt 18.10.2013 i Sør-Trøndelag Tingrett slår imidlertid fast at det er firmaet som har bevisbyrden for at det er inngått avtale om kjøp av tjenester. Her var en eldre dame beskyldt for å ha lastet ned 40 pornografiske filmer! Les mer

 

Flere medlemmer i arbeidsgruppen er i gang med rettssaker mot Oslo Creditservice.

 

Primitiv reaksjon fra Oslo Creditservice

TV 2 sendte 31. januar 2013 en reportasje om Oslo Creditservice og deres hardkjør, og forsøkte i forkant av sendingen å komme i kontakt med dem for å få deres samtidige imøtegåelse. Oslo Creditservice unnlot konsekvent å svare og TV-innslaget ble sendt. Da først kom Oslo Creditservice på banen og klaget TV 2 inn for Pressens Faglige Utvalg. Naturligvis fikk de ikke medhold. Les mer

 

Hva bør gjøres?

Deler av inkassoloven fremstår i dag som en stor vits, og må endres. Et inkassobyrå som mister bevillingen, kan starte opp igjen samme dagen med et nytt navn, men med nøyaktig samme leder og samme styresammensetning. Saken mot Intrum Justitia i 2007 viste dette med all ønsket tydelighet. Les mer

 

Det må også gjøres enklere å frata useriøse inkassobyråer bevillingen.

 

Arbeidsgruppen opplever at det er de personene som ikke evner å svare for seg mot dette inkassoselskapet eller forliksrådet som ender opp som de store taperne.  De forsøker nå å samle en bredere front for å rette en anmeldelse mot bakmennene i dette selskapet. Formålet er å få bred mediedekning og oppmerksomhet rundt temaet, og de mener at de vil ha større mulighet for å lykkes dersom flere står bak dette.

Siden sommeren 2013 har arbeidsgruppen hatt tett kontakt med Forbrukerombudet og Finanstilsynet.

 

Arbeidsgruppen har så langt ikke egen webside, derfor vil GOA støtte dem så lenge. Dersom det er andre som også har hatt problem med dette inkassobyrået, kan dere lese mer og melde dere inn her på Facebook. 

 

I tillegg anbefaler vi alle som blir utsatt for Oslo Creditservice og krav om at kunden skal dokumentere at kravet ikke er riktig, til å klage skriftlig til:

 

Finanstilsynet

Postboks 1187 Sentrum

0107 Oslo

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter