Nordmenn som bor i utlandet og som får sin inntekt fra Norge i form av trygd, har sikkert oppdaget at valutakursene kan svinge. Spesielt slo dette ut på nyåret 2009 da finanskrisen raste på det verste. Euroen steg 25 % på to måneder (eller mer korrekt: Kronen sank 25 % på to måneder!) En del av våre medlemmer i Spania opplevde da at det de fikk utbetalt i euro, ikke var nok til mat og husleie.

Namsfogden i Oslo opplyser at de ikke endrer lønnstrekk på eget initiativ, selv om kursene endres dramatisk. Skyldner må selv fremme en klage. Klagen må være skriftlig, og underskrevet. Klager fremsatt på faks eller mail vil ikke bli behandlet. Husk dokumentasjon!

Relaterte artikler!