Danmark har lenge hatt en fornuftig ordning for lønnstrekk. Det kan bare trekkes i lønn for barnebidrag, skatt eller studielån. Gjeld til banker og finansinstitusjoner kan ikke trekkes i lønn. Bankene kan ta pant og tvangsselge eiendeler slik som i Norge. De skyldnere som bor leid, og ikke eier f.eks. bil, kan imidlertid ikke kreditorene gjøre noe særlig med. Denne ordningen har en positiv selvregulerende effekt på finansindustrien.

 

I Norge er det litt for lettvindt å slenge penger etter lånsøkere, uten å undersøke om de har betalingsevne, slik finansavtaleloven sier. GOA vil ta opp med myndighetene om

Les mer …

 

For en del år siden var det staffbart å kreve «ågerrenter». I dag er dette tydeligvis fullt lovlig, det ser vi på de rentene som kredittkortselskapene opererer med. Vi har registrert renter på langt over 30 % p.a. Når man samtidig vet at havparten av landets befolkning ikke kan regne renter, (mange vet faktisk ikke hva renter er), så har kredittkortselskapene fritt spill.

GOA vil arbeide for å få innført en grense for hvor høye renter banker og kredittinstitusjoner kan beregne seg, såkalt rentetak. 16 land i Europa har allerede innført dette, den beste ordningen skal

Les mer …

Gjeldsoffer-Alliansen har i flere år arbeidet for at Norge skal innføre det samme som i Sverige, nemlig et gjeldsregister. I Sverige kan alle banker ved mottak av en lånesøknad, raskt sjekke om vedkommende har for mye gjeld fra før. Forutsetningen for at den enkelte bank kan få slike opplysninger er de selv leverer opplysninger til registeret. Den forrige regjeringen sendte sommeren 2013 et forslag om et slikt register til Stortinget. GOA var svært fornøyd så langt. Forslaget rakk imidlertid ikke å bli behandlet før Stortinget avsluttet vårdesjonen.

Etter valget trakk den nye regjeringen forslaget tilbake, det ble opplyst at det skulle bearbeides videre.

Les mer …

 

Tore Lindholt, tidligere direktør i Folketrygfondet, har utformet disse ti bud for meglerbransjen. Litt spøkefullt, men sett i lys av den siste finanskrisen, kan det se ut som om meglerne har fulgt disse budene lenge.

 

1. Du skal elske markedet mer enn mennesker. Dette bud sier at du skal elske markedet av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn. Dette er det største og første bud, men det er også noen andre som er nesten like store.

 

2. Du skal vie ditt liv til finansmarkedene, og det vil gå deg vel, om enn finansinstitusjonene

Les mer …

 

(Frivillig svartelisting)

Dette kan være en måte å beskytte seg selv mot impulskjøp med kredittkortet, eller mot andre typer for kredittopptak som man i ettertid vil angre på. 

 

Les mer

Mange som kontakter GOA, har fullstendig mistet oversikten over hvem de skylder penger til. Så langt er det ingen sikker metode for å hjelpe disse menneskene, da Norge ikke har noe gjeldsregister, slik som Sverige.

 

1. Man kan undersøke om det er betalingsanmerkninger, (se vår webside: "Kredittsjekk deg selv"), men dette er ikke noen sikker måte å finne alle, da anmerkningene slettes etter fire år.

 

2. Man kan be om en utskrift fra namsmannen over hvem som har forsøkt å få lønnstrekk de siste 10 - 15 årene, men heller ikke dette er nøyaktig nok, da ikke alle kreditorer bryr seg om å sende kravet til namsmannen.

 

3. Virke Inkasso (tidligere Norske Inkassobyråers Forening) tilbyr en automatisk overføring av gjeldsforespørsler til de fleste inkassobyråene. Problemet her er at ikke alle inkassobyråer er medlem i Virke Inkasso. 

Klikk her: inkasso.no/

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.