Mange som kontakter GOA, har fullstendig mistet oversikten over hvem de skylder penger til. Så langt er det ingen sikker metode for å hjelpe disse menneskene, da Norge ikke har noe gjeldsregister, slik som Sverige.

 

1. Man kan undersøke om det er betalingsanmerkninger, (se vår webside: "Kredittsjekk deg selv"), men dette er ikke noen sikker måte å finne alle, da anmerkningene slettes etter fire år.

 

2. Man kan be om en utskrift fra namsmannen over hvem som har forsøkt å få lønnstrekk de siste 10 - 15 årene, men heller ikke dette er nøyaktig nok, da ikke alle kreditorer bryr seg om å sende kravet til namsmannen.

 

3. Virke Inkasso (tidligere Norske Inkassobyråers Forening) tilbyr en automatisk overføring av gjeldsforespørsler til de fleste inkassobyråene. Problemet her er at ikke alle inkassobyråer er medlem i Virke Inkasso. 

Klikk her: inkasso.no/

Av en ukjent årsak er byen mellom de syv fjell blitt stedet som huser flest useriøse ”gjeldsrådgivere”. Her finner vi et bredt spekter av firmaer for dem som ønsker å bli lurt for sine siste slanter.

Siste tilskudd til floraen er Zapp Finans AS, tidligere Bjørgvin Finans AS. NRK satte 16. mai 2011 søkelyset på Zapp Finans AS. En av firmaets kunder hevdet å ha blitt fralurt en bil og en båt av styremedlem Frank Kåre Gjelsvik. NRK forsøkte å intervjue Gjelsvik om dette, men møtte bare en stengt kontordør. 
Et av Gjelsviks firmaer er Bauer AS, som har lurt flere studenter på depositumet deres.

Les mer …

Samtidig med at Gjeldsoffer-Alliansen la ut artikkelen: Lindorff drev ung mann i døden, sendte vi en melding til Lindorff der vi spurte om det fremkom noen uriktige eller usanne opplysninger i vår artikkel.

Her kommer Lindorffs svar: Vi beklager at det har skjedd en rutinesvikt rundt manglende arbeidskontrakt og taushetspliktserklaring i denne saken. Arbeidsforholdet til den aktuelle utrederen ble avsluttet da vi ble kjent med utreders brudd på taushetsplikten og vi tar avstand fra hans opptreden. Vi vil likevel understreke at politiet to ganger har  konkludert med at det ikke er noen sammenheng mellom de aktuelle forholdene.
 
Vi bruker utredere i de tilfeller der vi ikke lykkes med å komme i kontakt med den som skylder penger gjennom telefon og brev. Det blir opplyst i brevene vi sender ut at vi vil bruke utreder. Kontakten mellom Lindorffs utredere og den som skylder penger er basert på dialog og frivillighet. Dersom den som skylder penger ikke ønsker kontakt eller dialog skal våre utredere umiddelbart trekke seg tilbake og den videre håndteringen av saken

Les mer …

Inkassoloven § 31 var ment å være riset bak speilet for inkassobyråer. Paragrafen sier at en inkassobevilling kan inndras dersom byrået bryter loven.

Saken mot Intrum Justitia AS avdekket imidlertid hvor maktesløse myndighetene egentlig står:

Kredittilsynet inndro 28. november 2007 bevillingen Intrum Justitias AS hadde for å drive inkassovirksomhet. Årsaken var at Intrum Justitia AS hadde innkrevet feilaktige salær i stort omfang. Kredittilsynet hadde også tidligere avdekket langvarige, gjentatte og alvorlige brudd på inkassoreglene hos dette selskapet, både i 2004 og 2005. Kredittilsynet la i sitt vedtak også vekt på at de siste avdekkede saksbehandlingsfeilene var blitt utført av personer som tidligere hadde blitt fratatt sine personlige inkassobevillinger. I tillegg kunne Kredittilsynet anføre at i perioden etter at vedtaket var fattet, ble det avdekket 184 nye overtredelser!

Allerede 11. november 2007, da ledelsen i Intrum Justitia AS forsto at det brant under føttene deres, ble det stiftet et nytt selskap med navn Intrum Justitia Norge AS. Det nye selskapet ble registrert i Brønnøysundregistrene 30. november, samme dag som Kredittilsynets vedtak ble offentliggjort. Det nye selskapet hadde samme eiere, styre, daglig leder, faktisk leder m.m. som det selskapet som

Les mer …

Mye har i årenes løp kommet frem om inkassobyrået Lindorffs terrorisering av gjeldsofre, men dagens historie slår alt!  Saken vi skal fortelle om skjedde i januar 2009, men det er først nå at moren, som mistet sitt eneste barn, ser seg i stand til å fortelle hva som har skjedd. 

En ung mann, bosatt i Nord-Norge, hadde tatt opp lån for å kjøpe seg en bil og etter hvert en snøscooter. Han var i arbeid, men økonomisk styring var ikke hans sterkeste side. Da noen avdrag på lånene uteble, overlot banken saken til Lindorff, som satte i gang sin ”oppsøker”. (”Oppsøker” er en tittel Lindorff bruker på denne kategorien ansatte.) Vedkommende ”oppsøker” var svært pågående og ringte den unge mannen gjentatte ganger. Unggutten hadde imidlertid bare sin lønn og kunne ikke betale alt som ble forlangt.

”Oppsøkeren” begynte etter dette å komme til huset hvor unggutten bodde sammen med sin mor, han parkerte flere ganger i husets oppkjørsel om kvelden med billysene rettet inn i stuen. Ved et tilfelle oppdaget moren en morgen at det var fotspor i snøen bak huset. Noen hadde altså om natten gått rundt huset. Moren har i ettertid fått stor angst etter denne krenkelsen av privatlivets fred. Når det er mørkt, må baksiden av huset sjekkes, står han

Les mer …

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.