Ulovlig lønnstrekk i 20 år

Uten lovhjemmel har Oslo kommune i 20 år tatt seg betalt for å drive inn penger fra ansatte med betalingsproblemer. Kommunen trekker 85,50 pr. måned i gebyr fra den ansatte. Men det ulovlige gebyret bekymrer ikke byrådet i Oslo.

- Man finner ikke hjemmel i tvangsfullbyrdelsesloven eller dekningsloven for at den trekkpliktige arbeidsgiver kan kreve gebyr for trekket, sier lovrådgiver Vibeke Løvold i Justis- og politidepartementet.

 

- Trekk i lønn skal ha et klart og tydelig hjemmelsgrunnlag, enten i lov eller i individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstager. Har man ikke avtale, foreligger det ikke hjemmel, sier avdelingsdirektør Ragnhild Nordaas i Arbeids- og sosialdepartementet.

 
Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter