Aftenposten: Skatt på problemer

Mange har fått inkassovarsel én eller flere ganger i sitt liv og vet at det ikke er en hyggelig opplevelse. Det skal det heller ikke være. Inkasso inngår i et utrivelig, men nødvendig, system som skal skape trygghet for at folk gjør opp for seg. Det er viktig for måten vår økonomi virker på. Men det forsvarer ikke at staten har gjort personer med betalingsproblemer til en melkeku, skriver Aftenposten på lederplass.

Så langt har ingen påvist at de høye gebyrene er viktige for nordmenns betalingsmoral. Statssekretæren som justisminister Odd Einar Dørum har sendt ut i krigen på sine vegne, har derfor hatt en nokså håpløs oppgave. Han har måttet innrømme at også hensynet til statens inntekter ligger bak økningen i gebyrsatsene de senere årene. Vi snakker altså om en skatt på ubetalte regninger og en ekstraskatt på personlige problemer og manglende kunnskaper, skriver avisa.

 
Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter