Gebyrkrangel til forliksrådet

Striden rundt Oslo kommunes gebyrer for ansatte med betalingsproblemer havner nå i rettsapparatet. Gjeldsoffer-Alliansen er i ferd med å sende inn en forliksklage på vegne sine medlemmer som er rammet av kommunens ulovlige gebyrer.
- Vi kommer til å kreve at de får gebyrene tilbakebetalt, pluss renter, sier leder Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen.

 

Han er kraftig provosert over at finansbyråd André Støylen (H) mener at mangel på hjemmel er uproblematisk. Tidligere i uken uttalte han at "det er forskjell på ikke å ha hjemmel og ikke å ha lov".
- Jeg synes det er veldig provoserende å løfte problemene over på de svakeste av de svake på den måten. Først kommer inkassobyråene og flår dem, og så kommer kommunen etterpå og sparker dem mens de ligger nede, sier Scheldt.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter