Galskap med skyhøye gebyrer

Ei regning på 210 kroner vokste raskt til nesten 7.300, som følge av statens skyhøye gebyrer. Namsmann Anbjørn Falkmo i Vefsn er rystet, og ber folk være nøye med småregningene. Dette kommer til å skape mange flere gjeldofre, sier han. I likhet med mange andre namsmenn har Falkmo fått en flau smak i munnen av de høye gebyrene. Han har ingen tro på at trusselen om sterk svie på pungen vil gjøre folk til bedre betalere.

– Det er jo sagt at det skal virke preventivt, men det bidrar mye sterkere til økte inntekter til staten. Jeg vil tro at dette gir stadig flere betalingsproblemer, sier han.

Les mer på helgeland-arbeiderblad.no

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter