Romerikes Blad: Bruker fattige som melkeku

 

Staten bruker fattige som melkeku, skriver Romerikes Blad på lederplass. Både private og offentlige gjeldsgebyrer er altfor høye. Aftenposten har i en rekke artikler satt søkelys på denne urettferdighet satt i system. Det er usosialt at statlige gebyrer – i realiteten en skatt på ubetalte regninger – må betales av de fattigste i samfunnet, mener avisa.

Staten er i tillegg den minst fleksible kreditor vi har – med de ekstrabelastninger det medfører for alle dem som fra før sliter med betalingsproblemer. Statens innkrevingsregime må endres. Men vi er i tvil om justisminister Odd Einar Dørum evner å foreta seg noe. De uttalelser han hittil er kommet med vitner om handlingslammelse. Det er dyrt å være fattig, og myndighetene legger stein til byrden med ublu gebyrer i inkassosaker, skriver avisa.

Les mer på rb.no

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter