GOA mener Dørum har sviktet de fattige

Leder i Gjeldsoffer-Alliansen (GOA), Bengt Scheldt, er rasende på det han oppfatter som et personlig svik fra justisministeren, skriver Dagsavisen.
– I 1997 kom han hit før valget på stemmefiske. Han holdt et fengende innlegg på årsmøtet vårt, og framstilte seg som gjeldsofrenes venn og støttespiller. Men som politiker sparker han de fattigste som ligger nede ved å øke gebyrene ved inkasso, sier Scheldt.
Statssekretær Trond Prytz har uttalt at «det skal koste når det blir inkasso», noe Scheldt føler er et spark til gjeldsofre. Opposisjonen har vært kritiske til de økte inkassogebyrene som regjeringen har innført, men før sommeren varslet det rød-grønne regjeringsalternativet at de ikke ville binde seg til å senke gebyrene.

Les mer på dagsavisen.no

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter