images/logo.png

Gjeldsoffer-Alliansen har politianmeldt Lindorff for svindelforsøk. Bakgrunnen er de opplysningene som kom fram i «TV 2 hjelper deg» 16. november.

- Mange mennesker fikk inkasso på krav som beviselig var betalt. Skriftlige klager vedlagt kvitteringer stoppet ikke Lindorff, råkjøret bare forsatte. Det hele minner om et systematisk svindelforsøk i stor målestokk, sier Bengt Scheldt i GOA.

- Hvorfor går GOA til dette skritt? Av den enkle grunn at vi anser dette for å være et forsøk på svindel av mange hundre mennesker. Vi er også overbevist om at mange mennesker har betalt slike urettmessige krav, under trusselen om «svartelisting». Da taler vi ikke lenger bare om svindelforsøk, men om svindel.

I tillegg er vi av den oppfattning at dette er bevist politikk fra inkasso-bransjen side. Man kan spørre seg om mottoet er: «Går det så går det», og de risikerer tydeligvis ingenting.

Det er for øvrig ikke første gangen Lindorff er ute på den etiske glattisen. I 2002 sendte telesexfirmaet IBC ut en mengde falske regninger på kr. 180 til folk. Innkrever: Lindorff. Her var det mange som betalte denne «betente» regningen, for å unngå oppmerksomhet, selv om de visste at de ikke hadde vært inne på noen sexside på internett. Firmaet IBC ble etterforsket av Økokrim og bøtelagt med kr. 400.000. Lindorff slapp unna. I følge Forbrukerinspektøren hadde de tjent millioner gjennom sitt samarbeid med nettopp IBC. Informasjonsdirektøren sto på skjermen og beklaget som vanlig, og lovte bot og bedring.

Ikke lenge etterpå var et annet firma i gang med salg av sokker, som folk ikke hadde bestilt. Innkrever: Lindorff. Nå hadde Lindorff til og med eierinteresser i sokkefirmaet. Fremdeles var det altså ingen etiske klokker som ringte hos dette firmaet. Disse regningene var imidlertid ikke så betente som telesexregningene, og ble raskt klaget inn til Forbrukerrådet. Ny ynkelig forestilling av informasjonsdirektøren.

- Hva håper vi å oppnå med denne anmeldelsen? Dette alvorlige problemet må det gjøres noe med. Vi håper i første omgang at politi og/eller Kredittilsyn vil gjøre noe. Hvis ikke, vil GOA få den dokumentasjon som vi trenger på at gjeldene lover ikke er gode nok for å gripe inn overfor slike lugubre firmaer. Da er vi klare for et fremstøt overfor politiske myndigheter, for å få til en lovendring, uttaler Bengt Scheldt.
Les mer på nettavisen.no

 
Cron Job Starter