Norge får flere gjeldsofre - Nettavisen

GIR KORTENE SKYLDA: Leder Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen gir kredittkortene skylda for den kraftige økningen i antall mennesker med gjeldsordning. ( Nettavisen )

Norge får flere gjeldsofre

 AV: Kjetil Mæland

 Antall nordmenn på gjeldsordning går i taket og leder Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen tror han vet hvorfor.

De rike blir rikere, og nordmenn flest får det stadig bedre, men antall nordmenn på gjeldsordning blir også flere.

Fra 2007 til 2010 har antall gjeldsordninger økt fra 2087 til 3291 viser tall fra Gjeldsordningsbasen. Pilen peker fortsatt videre opp så langt i år, og ingenting tyder på at trenden skal bli bedre. Kanskje tvert imot.

Norges Bank har varslet kraftige renteøkninger fremover og gjeldsbelastningen blant nordmenn er høyere enn noensinne. Tall fra Norges Bank viser at 11 prosent av nordmenn har en gjeld på mer enn fem ganger sin egen inntekt.

Tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon viser at cirka 300.000 husholdninger har lånt mer enn tre ganger sin inntekt.

 Rente på over 50 prosent

Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen tror ikke det er de vanlige boliglånene som fører folk flest ut i gjeldskrise.

– Jeg har snakket med mange namsmenn og helt uoffisielt så tror jeg at det er kredittkortgjelden som er årsaken. Den øker og øker, sier Scheldt.

I dag tilbyr kredittkortselskaper usikrede lån med renter på mer enn 50 prosent årlig.

– I dag så tenker noen kredittkortselskap: Høy rente – glem risikoen. Istedenfor å tenke på risiko så velter de ansvaret over på forbrukerne, sier Scheldt.

Vil ha rentetak
EU vurderer nå å vedta et rentetak som skal forby slike skyhøye renter. I sitt innspill til dette lovforslaget skriver forbrukerombud Gry Nergård at disse skyhøye rentene kompenserer for manglende risikovurdering ved disse lånene. Når fortjenesten er skyhøy kan institusjonene også risikerer at mange ikke klarer å tilbakebetale lånene sine. Når mange ikke klarer å betale tilbake fører det igjen til høyere tall på statistikken over folk på gjeldsordning.

Hvis det hadde blitt en grense for hvor høy renten kan være, vil det begrense inntjeningen for finansinstitusjonene. Dermed må de begynne å vurderer risikoen nøyere. Det kan bety at mennesker som absolutt ikke skulle hatt mer lån, heller ikke får det. I dag får derimot enhver person tilbud om kredittkort hjem i posten.

– Hvis det hadde vært et rentetak på x prosent over styringsrenten så ville de mest useriøse kortselskapene enten gått konkurs eller forsvunnet ut av Norge, sier Scheldt.

 

 

 

 

 

UTVIKLING: Tabellen viser utviklingen i antall gjeldsordningssaker siden 2000. De siste årene har det vært en jevn kraftig økning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref: Nettavisen

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter