Fattigdom på dagsordenen - Stortinget

Erfaringer med kvalifiseringsprogrammet var blant temaene stortingspresident Dag Terje Andersen var spesielt interessert i å få informasjon om da han møtte Samarbeidsforum mot fattigdom 1. februar.

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om opplæring og arbeidstrening for personer som står utenfor arbeidslivet. Stortingspresidenten ble fortalt at det er et godt program, men at det fortsatt gir et for dårlig tilbud i deler av landet.

– Kvalifiseringsprogrammet er et genialt opplegg, men vi opplever i praksis at det ikke når godt nok ut til rusavhengige, sa Line Eikenes, fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO).

Økningen i antall gjeldsforhandlinger og utkastelser, avlastningsordninger for aleneforeldre, prisindeksering av bostøtten og tiltak for ungdom som faller ut av videregående skole var blant andre temaer som ble tatt opp i møtet.

Samarbeidsforum mot fattigdom har eksistert i to år, og består av en rekke frivillige organisasjoner. Det er andre gang de har møte med stortingspresidenten.

– Som stortingspresident møter jeg veldig mange mennesker som sitter på toppen av samfunnet, derfor er det veldig viktig for meg å få høre erfaringer fra dem som har et annet utgangspunkt, sier Andersen.

Stortingspresident Dag Terje Andersen sammen med Kai-Rune Myhrer fra Batteriet og Johanne Engen fra Velferdsalliansen.

Fra venstre: Bengt Scheldt, Gjeldsofferalliansen; Leni Hemminghytt, KREM; Johanne Engen, Velferdsalliansen; stortingspresident Dag Terje Andersen; Line Eikenes, RIO; Ola Ødegaard, Stiftelsen rettferd for taperne; Georg Rønning, Foreningen Fattignorge; Kai-Rune Myhrer, Batteriet; Carl Eliassen, Marborg Bodø; Honoratte Kashale, BibiAmka; Merete Legvold Pettersen, Aleneforeldreforeningen og Lars Aasen, Leieboerforeningen.

 http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Forsidenyheter/2010-2011/Fattigdom-pa-dagsordenen-hos-stortingspresidenten/

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter