images/logo.png

Ifølge Finanstilsynet har den norske inkassobransjen kun løst 18% av de sakene de fikk tilsendt fra næringslivet i løpet av første halvår 2010.

Resten ble liggende på “overvåkning” hos inkassobyrået (som en skjult gjeldsstatistikk) eller ble til slutt sendt til riktig instans hos staten.

99% av det norske næringslivet bruker i dag et unødvendig og destruktivt mellomledd, inkassobyrå, som kun kan bedrive frivillig mekling (sende brev) og legge på gebyrer.

Dersom kunden ikke betaler under inkassoprosessen vokser gjelden fort til det uhåndterlige, mens eier av kravet blir sittende og vente på at inkassobyrået profiterer på å sende brev og legge på gebyrer, istedenfor å håndtere kravet slik loven tilsier – ved å sende det til namsmann eller lensmann som har lov til å tvangsinndrive ubetalte krav.

Oppsummert: Skyldner får unødvendig stort krav mot seg grunnet urettferdige og umoralske inkassosalærer. Fakturaeier blir sittende i 180 dager mens han venter på at inkassobyrået skal tjene gebyrene sine. Inkassobyrået inkasserer store beløper hver gang de klarer å sitte en stund på regningen før de eventuelt sender til offentlige myndigheter for inndrivelse.

Se Namsmann anbefale folkeinkasso på TV2 Nyhetene HER!

Sakset fra TV2 Nyhetene:
Inkassobyråene får nå konkurranse fra folk flest. En ny, men lite kjent lov gjør at folk flest ved hjelp av namsmannen kan drive inkassovirksomhet selv.

Med loven i hånda kan du nå be namsmannen om rask og effektiv hjelp til å kreve inn det du har utestående, uten å gå den tunge og dyre veien via forliksråd og inkassobyrå.

-Hvis vedkommende er i arbeid, kan vi legge inn lønnstrekk. Vi kan ta pant i kjøretøy og eiendom, sier namsmann Odd Jørgen Nilssen ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt.

Lovendring
Hemmeligheten ligger i en endring i loven om tvangsfullbyrdelse.

- Nå slipper du å gå den tunge veien om forliksrådet, som mange kanskje har litt vegring imot.

Ifølge namsmann Nilssen er det svært få som kjenner ordningen.

- Det er kanskje ikke godt nok kjent blant privatpersoner, at de kan gå direkte til namsmannen for å få hjelp til å drive inn gjelden, mener namsmannen

- Pakk sammen
Gjeldsofferalliansen mener dette har stor betydning for dem som skylder penger.

- Kostnadene vil bli vesentlig redusert. I dag øser inkassobyråer og forliksrådet på med omkostninger, dette bør bli helt borte, sier Bengt Scheldt, leder av Gjeldsofferalliansen.

- Det vil forhåpentligvis få den konsekvens at de mer eller mindre må pakke sammen, etter hvert kreditorene oppdager at dette er en mye enklere måte å drive inn sine krav på. Det er raskere, bedre og billigere for alle parter. – Gjeldsofferalliansens leder Bengt Scheldt.

 

Ref: Folkets

Cron Job Starter