Lånehjelp kostet 150.000 - bt.no

Bjørgvin Finans krevde 150.000 kroner for å refinansiere lån for gjeldsoffer.

– Urimelig, slår Bergen tingrett fast.

AV: Olav Røli

- Beløpet var urimelig høyt, sier Harald Jan Berstad, prosessfullmektig for en gjeldstynget bergensmann som var saksøkt av Bjørgvin Finans.

Nå har Bergen tingrett slått fast at 150.000 kroner for å refinansiere en gjeld på én million kroner er altfor høyt. De har satt beløpet til 60.000 kroner.

«Retten bemerker videre at honoraret på 150.000 kroner synes svært høyt i forhold til det arbeid Bjørgvin Finans kan dokumentere at de faktisk utførte i forkant av at Bank 2 innvilget NN refinansiering» , skriver retten.

Nytt og bedre liv

Selskapet Bjørgvin Finans, som ifølge egne hjemmesider tilbyr gjeldstyngede mennesker hjelp til et «nytt og bedre liv», ble i fjor sommer kontaktet av en bergensmann som var tynget av gjeld. Tvangssalg av huset sto for døren og alle muligheter ble prøvd.

Bjørgvin Finans hjalp mannen med refinansiering av lånet gjennom Bank 2, og forhindret at huset måtte selges. 150.000 kroner skulle Bjørgvin Finans ha for jobben.

I retten la selskapet frem en timeliste som viste 98 timers jobb i forbindelse med saken. At arbeidet med å refinansiere et lån skal ha tatt 98 timer eller 12 fulle arbeidsdager, finner Bergen tingrett og dommerfullmektig Ola Johan Settem helt usannsynlig.

Skjevt

Retten er ikke i tvil om at det var inngått en avtale om å betale 150.000 kroner for jobben, men mener avtalen er urimelig.

Beløpet på 150.000 kroner skal ha blitt fylt inn for hånd på kontrakten, før den ble underskrevet på kontoret til selskapet.

- Jeg oppfattet situasjonen stressende fordi det satt personer og ventet like utenfor. Jeg ble fortalt at jeg ikke trengte å lese avtalen veldig nøye da det dreide seg om en standardavtale, forklarte den gjeldstyngede mannen i retten.

Omstendighetene rundt kontraktsskrivingen mener retten er grunn god nok for å sette beløpet lavere.

Bergen tingrett legger også vekt på at styrkeforholdet mellom partene er skjevt.

«Bjørgvin Finans er et profesjonelt gjeldsrådgivningsfirma, mens NN er en vanlig privatperson uten fagkyndighet når det gjelder gjeldshåndtering. Han oppsøkte Bjørgvin Finans i en prekær økonomisk situasjon, hvor han fryktet for tvangssalg av boligen sin. I en slik situasjon må det stilles strenge krav til lojalitet og varsomhet fra den ressurssterke partens side», skriver retten.

- Fri dressur

- Vi er glad for utfallet, selv om vi fortsatt mener at vederlaget på 60.000 kroner er for høyt. Samtidig er vi glad for at retten har lempet på beløpet, sier Harald Jan Berstad. Han uttaler seg på vegne av mannen som var saksøkt.

Styreleder i Bjørgvin Finans, Sturla Bull-Olsen, ønsker ikke å kommentere dommen.

Han henviser til sin advokat, Jacob Chr. Christensen.

- Vi er uenig i dommen. Mitt råd til mine klienter ut ifra en rettslig vurdering vil være å anke, sier han.

Han understreker at hans oppgave var å ta seg av det juridiske i saken.

- Retten har ikke avvist at det var en avtale om et honorar på til sammen 150.000 kroner. Men de har ment det var urimelig og fastsatt vederlaget til 60.000. Dette er basert på skjønn, og vil jo variere fra sak til sak. Vi er uenig i at avtalen var urimelig, sier Christensen.

- Kynisk spekulasjon

Gjeldsoffer-Alliansen mener gjeldsrådgivere utnytter mennesker som havner i økonomisk uføre.

- Dette er ren kynisk spekulasjon. De utnytter mennesker som er desperate. Å kreve 150.000 kroner er helt vanvittig, mener Bengt Scheldt, leder i Gjeldsoffer-Alliansen.

Han er glad for dommen fra Bergen tingrett som slår fast at et beløp på 150.000 kroner er urimelig høyt. På organisasjonens hjemmesider ligger det ute advarsler mot selskaper som tilbyr gjeldsrådgivning. Bjørgvin Finans er ett av selskapene som det advares mot.

- Jeg vil si at Bergen er et av de verste stedene i Norge når det gjelder useriøse selskaper, sier Scheldt.

Styreleder Sturla Bull-Olsen i Bjørgvin Finans ønsker ikke å kommentere påstandene fra Gjeldsoffer-Alliansen.

- Vi gir på generelt grunnlag ikke intervjuer og Gjeldsoffer-Alliansens synspunkter får stå for deres egen regning, skriver Bull-Olsen i en sms til Bergens Tidende.

Scheldt forteller at de har fått mange henvendelser fra mennesker som har vært i kontakt med gjeldsrådgivere.

- Gjeldsrådgivere er personer som er utrolig hyggelige å prate med. Men renhårigheten i bransjen er dårlig, mener lederen.

Er det riktig å kreve 150.000 kroner for å hjelpe mennesker som er havnet i økonomiske vansker? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

 

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Laanehjelp-kostet-150.000-1778582.html

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.