Nedsyltet i lån: Nordmenn strømmer til gjeldsordning

 

Nordmenn forbruker seg til fant, og må stadig oftere ha gjeldsordning. Illustrasjonsbilde. Foto: GobMetha / Shutterstock / NTB


Rekordhøy søkning.

Av Redaksjonen

I fjerde kvartal 2020 økte antallet gjeldsordningssaker til de høyeste nivåene på en årrekke. Da ble det åpnet 828 offentlige gjeldsordningssaker, en økning på 38 prosent sammenlignet med samme periode i 2019, skriver E24.

Under året som ett var økningen på 17 prosent i forhold til 2019. Dette viser månedlige data siden 2015, som Barne- og familiedepartementet har fremskaffet på forespørsel fra E24..

Offentlig gjeldsordning innvilges gjerne i tilfeller hvor personer med varig insolvens, det vil si betalingsudyktighet, får en avdragsordning hvor noe av gjelden betales tilbake mens resten ettergis av fordringshaveren.

Det er delte meninger om hva økningen skyldes.

– Dette er et symptom på gal utlånspraksis, gal kredittvurdering og viser hvor ille det kunne gå i perioden 2012 til 2019. Det vi nå ser er folk som i to, tre år har forsøkt å komme seg ut av gjeldsfellen og så til slutt får en gjeldsordning.

Det sier Dine Pengers økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim til E24, og sikter til nordmenns betydelige vekst i forbrukslån fra 2012 til gjeldsregisteret ble opprettet i 2019.

– Veldig mange befant seg i forbruksgaloppen og lånte stadig mer for å dekke gammel forbruksgjeld. Disse får sannsynligvis ikke lånt mer penger og kommer nå på banen for å få gjeldsordning gjennom namsmannen. Så dette er en sunn utvikling, mener Bengt Scheldt, daglig leder i organisasjonen Gjeldsoffer-Alliansen.

Andre peker derimot på coronaviruset.

Christian Aandalen i inkassokonsernet Fair Group, som Dagens Næringsliv har snakket med, mener økningen fremfor alt må tilskrives forverret økonomi hos privatpersoner som følge av COVID-19-pandemien og sosial nedstengning.

– Det har lenge vært advart mot norske husholdningers høye gjeldsnivå, og mange har vært i en situasjon der de har vært sårbare for negative økonomiske hendelser som permittering eller arbeidsledighet, sier professor Ellen Katrine Nyhus ved Universitetet i Agder.

 

Ref: Resett

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter