Før valget i 1997 framsto du som gjeldsofrenes venn og støttespiller. Mange fine artikler om gjeldskrisen, signert Dørum, fant veien til media. Du var i sin tid gjest på Gjeldsoffer-Alliansens landsmøte, og holdt et fengende innlegg. Ditt mål var å komme inn på Stortinget, og du brukte gjeldsofrene som springbrett. Det var de brukbare til.

Du kom inn på Stortinget. Du fikk til og med plass ved Kongens bord. Men så glemte du gjeldsofrene, ja mer enn det, du vendte dem ryggen. Det vi opplevde, var at du sparker beina unna de svakeste, da du økte rettsgebyret ved lønnstrekk til svimlende 3.972 kroner. Norge hadde fra før nordisk, sannsynligvis også europeisk, rekord i rettsgebyr på dette feltet. 1. januar 2005 ble gebyret økt med ytterligere 34 prosent! Gebyret er dermed fire ganger høyere enn i Sverige og Danmark.For virkelig å sparke mennesker som ligger nede, uttalte Justisdepartementet: – «Det skal koste når det blir inkasso. Det er et pressmiddel for å få betalt. Gebyrene skal ha preventiv effekt». Disse kyniske uttalelser er riktignok ført i pennen av statssekretær Trond Prytz, men ingen behøver imidlertid forsøke å innbille GOA at en statssekretær går ut i media uten å ha klarert sine uttalelser med statsråden. Dette er din uttalelse, Dørum!

En slik forakt for tapere, forakt for svakhet og en dyrkelse av det sterke som her kommer til uttrykk, skremmer oss.

Bengt Scheldt, leder av Gjeldsoffer-Alliansen.

http://www.dagsavisen.no/debatt/mom/article1731634.ece

 

Relaterte artikler!