20 haldensere venter på gjeldssanering

Haldensere som søker om gjeldsordning, må vente åtte-ni måneder på å få behandlet søknaden. — For lang ventetid, mener Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen.

AV: MARY ANNE GLØBODEN

— Dette er et spørsmål om ressurser. De som jobber med gjeldsordningen i Halden, gjør en meget god jobb, men de burde hatt flere ressurser. Åtte måneder er lang tid å vente, sier Bengt Scheldt, leder for Gjeldsoffer-alliansen, en organisasjon for folk som uforskyldt har havnet i et økonomisk uføre.

 

 

Audhild Notø (til venstre) er førstekonsulent hos Namsmannen, og behandler mange av søknadene om gjeldsordning.

— Vi får flest søknader etter sommeren, sier Notø. Til høyre konstituert lensmann Kristin Sørum.

 

MAGNUS BRUNVAND

Må prioritere
— I Oslo tar til sammenligning behandlingen ned mot to -tre måneder, sier Scheldt.
— I dag tar det nok åtte - ni måneder å få behandlet søknaden. Målsettingen vår er å bruke tre måneder. Dersom noen for eksempel står i fare for å miste huset i ventetiden, så prioriterer vi disse, sier Audhild Notø, førstekonsulent hos Namsmannen. Til sammen har Notø og en kollega en sytti prosent stilling til å behandle de 25-30 søknadene som kommer i året, samt følge opp de 80-90 familiene  som deltar i ordningen i dag.

Ventetiden skyldes at sakene ofte er svært omfattende og tar lang tid å behandle.

Trygge rammer
Etter at gjeldssaneringsloven trådte i kraft i 1993, har 100 haldensere blitt innlemmet i ordningen, hvor gjelden slettes etter fem år på stramt sparebluss.
Etter mange år med uoverkommelig gjeld, er ordningen som regel kjærkommen:
— Noen klager over at rammene er for stramme, men jeg mener de er nøkterne og overkommelige. De fleste opplever dem som trygge, sier Bengt Scheldt.

Hundre kreditorer
— Kvinner og menn i alle aldre og fra alle samfunnsgrupper kommer hit, forteller Audhild Notø, og avviser at det er bestemte grupper som havner i økonomisk uføre.
Utdanning, kjønn og alder har lite å si.
De fleste har havnet i en livskrise: sykdom, samlivsbrudd eller arbeidsledighet har gjort dem ute av stand til å betjene gjelden de har. I tillegg baller det ofte på seg:
— Jeg har inntrykk av at mange tenker "bare jeg kommer meg over denne kneika", og så tar de opp kortsiktige og dyre lån, som bare gjør situasjonen verre, forteller Notø. Hun har behandlet saker hvor personen skylder penger til over 100 kreditorer. Gjennomsnittlig antall kreditorer i Halden er 13, noen har bare to-tre stykker, men likevel klarer de ikke betjene gjelden sin.

Stabilt søkertall
I dag har man bare rett til å delta i ordningen én gang i livet, og det er strenge krav for å få delta.
Antallet søkere i Halden har vært stabilt de siste årene, mellom 25 og 30  hvert år, men pågangen er størst etter sommerferien. 90% av søknadene som havner i Namsretten, innvilges.

http://arkivhalden.ha-nett.no/vis_sak.asp?refnum=3777

Relaterte artikler!