- Vi driver ikke sosialpornografi, sier TV3s programdirektør Trygve Rønningen. Foto: Knut Falch ( Scanpix )

TV3s planlagte gjeldsoffer-reality vekker reaksjoner.

- Min første tanke er at de gjør ulykke til underholdning, sier Bengt Scheldt, leder av Gjeldsofferalliansen, til Dagbladet.

NA24 Propaganda - Norges største medienettsted

Basert på det svenske programmet Lyxfällan vil TV3s nye realitysatsing Luksusfellen fronte mennesker som av forskjellige årsaker har havnet i gjeldsmyra. To økonomiske rådgivere er hentet inn for å hjelpe dem ut av uføret.

- Veldig mange som står fram i media med gjeldsproblemer, opplever slibrigheter i etterkant. Enkelte tillater seg hva som helst overfor de med økonomiske problemer, sier Bengt Scheldt.

- Det vil være snakk om høyst virkelige mennesker som stiller sin økonomi til allmenn skue og bedømmelse. Man kan spørre seg om det er egnet for kringkasting, sier stipendiat Audun Engelstad ved Institutt for medier- og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Programdirektør Trygve Rønningen i TV3 avviser problemstillingen: - Dette er ikke ren, spekulativ sosialpornografi, sier Rønningen.

http://www.kundebeviset.no/BEDRIFT/?WT.mc_id=kundebevis_NA24_front_wallpaper

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.