- Tvangsinnkreving er et system som samfunnet har etablert, sier direktør Jon Meløy hos FeFo, som hevder de strekker seg langt. Foto: Inge Brox

I fjor begjærte FeFo 71 boliger og hytter tvangssolgt på grunn av ubetalte festeavgifter. Gjeldsoffer-Alliansen er ikke begeistret.

Debatt: Hva mener du om praksisen?

Forvaltningsorganet, som blant annet skal sørge for at grunnressursene i Finnmark forvaltes på en bærekraftig måte til det beste for innbyggerne i fylket, begjærer tvangssalg på ubetalte krav, skriver Finnmark Dagblad i dag.

Les også i vår papir- eller E-avis: 250 kroner er nok til å miste boligen.

– Jeg vil ikke fordele skyld, men tvangsinnkreving er et system som samfunnet har etablert. Vi prøver å strekke oss så langt som overhodet mulig i forhold til de som har betalingsvansker. Det finnes ingen vinnere i tvangssalg og ingen ønsker at det skal skje. Det er triste saker både for de som blir rammet og for oss, sier direktør Jon Meløy i Finnmarkseiendommen (FeFo).

Fefo får ingen sympati fra Gjeldsoffer-Alliansen, som påpeker at grunneieren av arealer i Finnmark har en etisk plikt til å ta tak i slike saker før det er for seint.

– Inkassosaker og tvangssalg rammer ofte de svakeste i samfunnet, og det er åpenbart at det ofte ligger økonomiske og sosiale problemer bak betalingsproblemene, sier leder Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen (Goa).

Saken om funksjonshemmede Ragnvald Johansen fra Berlevåg, som fikk tvangssolgt huset sitt etter en ubetalt regning på 1.300 kroner har satt sinnene i kok hos mange. Og etter tvangssalget sitter den funksjonshemmede mannen ifølge hans advokat med en restgjeld på rundt 150.000 kroner.

Les også: Sitter igjen med restgjeld.

– Vi ser de etiske og moralske dilemmaene rundt et tvangssalg. Dagens innkrevingssystem fungerer for de fleste, men i hvilken grad det er godt nok for alle. Det er vanskelig å være bastant, sier Meløy.

Les også: Huset må totalrenoveres.

Les mer i vår papir eller E-avis om hva gjeldsrådgiver Marianne Bårdsnes anbefaler deg å gjøre før det går så langt at huset eller hytta di skal tvangsselges.

 

http://www.finnmarkdagblad.no/nyheter/article4991522.ece

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.