Tekst: Monique Watne  Foto: Kyrre Lien/Scanpix

P4 (Oslo): Lindorff drar på overraskelsesbesøk til Spania.

For noen uker siden satte ansatte i inkassobyrået Lindorff seg på flyet til Alicante, byen hvor flere nordmenn har valgt å bosette seg.

Mange var nok langt fra glad for besøket.

Lindorff drar nemlig for å sanke inn penger.

- Et vellykket prosjekt, sier soussjef Rune Ohlgren i Lindorff International til Aftenposten.

Klinger i kassen

Dette er det tredje overraskelsesbesøket til Lindorff de siste fem årene. Besøkene bærer frukter.

- På disse tre turene har vi fått inn over 8,5 millioner kroner. Når den siste turen blir fullt ut inkludert, nærmer vi oss 10 millioner, fortsetter Ohlgren.

På det siste besøket fikk de tak i 20 av 56 skyldnere.

- Omgår loven

Bengt Scheldt, leder i Gjeldsoffer-Alliansen, er langt fra like fornøyd med disse uanmeldte besøkene.

Han tror besøkene oppfattes som svært ubehagelige. I tillegg opplyser han om at Inkassoklagenemnda har fastslått at hjemmebesøk skal varsles.

- De legger igjen etikken hjemme og finner smutthull der kan finne det, sier han til Aftenposten.

http://www.p4.no/story.aspx?id=293606

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.